Reguli noi în construcții: Investitorii vor fi obligați să facă branșamentele la utilități pe cheltuiala lor

Un proiect de modificare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost pus în dezbatere publică la Senat, primul for decizional sesizat.

Actul prevede obligația investitorilor de a obține acordurile și avizele prevăzute de lege, de a efectua branșamentele la utilități și de a face recepția lucrărilor abia după finalizarea lucrărilor de branșament.

Practic, niciun bloc de locuințe nu ar mai putea fi dat în folosință, sau apartamentele vândute de către investitori, dacă nu există branșamentele făcute.

Art. 22 – literele b), f) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

b) obținerea acordurilor și a avizelor prevăzute de lege, precum și a autorizației de construire și a autorizațiilor pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, cu plata taxelor de racordare aferente branșamentelor.

f) efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de construcții care va include și constatarea că branșamentele la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare sunt “în funcțiune”, precum și a recepției finale la expirarea perioadei de garanție.

i) predarea către proprietar a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții și punerea în funcțiune a branșamentelor autorizate, adecvate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții.

De asemenea, clădirile care nu au prevăzute neapărat apartamente de locuit, ci birouri sau alte spații, nu vor putea fi utilizate decât după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și având în funcțiune și recepționate toate branșamentele.

Ai nevoie de Legea nr. 10/1995? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here