Un proiect legislativ depus în dezbatere publică la Senat propune modificarea statutului asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică din România, prin impunerea unor reguli mai stricte cu privire la finanțarea și transparența fondurilor alocate.  În acest moment, conform expunerii de motive a proiectului, sunt peste 130 de astfel de organizații în țara noastră, care au acces la fondurile publice, dar al căror obiect de activitate este “vag definit”.

Asociațiile și fundațiile de interes public vor obține acest statut o dată la 5 ani, pe baza unui dosar întocmit de Ministerul Justiției, în care vor fi cuprinse declarațiile privind veniturile și cheltuielile, analizate de două ori pe an. Nepublicarea acestora, în detaliu, atrage anularea statutului de “utilitate publică”.

“Deosebit de important este să se reamintească faptul că recunoașterea utilității publice determină posibilitatea utilizării gratuite a bunurilor care constituie proprietate publică, precum și acces la resurse financiare bugetare. În aceste condiții, este nevoie ca asociațiile și fundațiile care beneficiază, selectiv, de sprijinul statului în funcționare și în desfășurarea activității proprii, să parcurgă etape mai concrete și mai transparente în procesul recunoașterii utilității publice”, se argumentează în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Proiectul prevede cu exactitate domeniile pentru care se va acorda statutul de utilitate publică, cu procentele în care statul va contribui la fondurile alocate.

Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Art. 38

„(2) Guvernul României va recunoaște statutu de utilitate publică al fundațiilor sau asociațiilor solicitante conform următorului algoritm procentual:

– 40% – Servicii Sociale (Asistență, Protecție, Incluziune, Coeziune, Securitate, Dezvoltare, Economie Socială)

– 30% Educație

– 10% Știință, Cercetare, Inovație, Mediu și Protecția Animalelor, Protecția Consumatorului

– 10% Valori naționale și ale minorităților naționale, Tradiții și Patrimoniu Cultural

– 10% Diplomație și Relații Internaționale, Militar – Apărare – Cultul eroilor.”

De asemenea, pentru acordarea statutului de utilitate publică, asociația sau fundația trebuie să funcționeze de cel puțin 2 ani și să dovedească, prin bilanțuri și documente, obiectivele de activitate realizate, proiectele specifice și bugetele de venituri și cheltuieli.

În plus, proiectul prevede ca nicio astfel de organizație să nu desfășoare activități politice de orice fel, activități de strângere de fonduri sau campanii de sprijinire pentru un candidat, partid politic sau pentru o persoană care poate fi numită sau aleasă într-o funcție publică.

După art. 48 se introduce art. 481:

„(1) Asociațile, fundațiile și federațiile au obligația de a publica semestrial, până la data de 31 iulie, respectiv până la data de 31 ianuarie, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, declarația de venituri și cheltuieli pentru semestrul precedent.

(2) În declarația publicată, se menționează distinct, pentru fiecare venit în parte, persoana sau activitatea, după caz, care a generat venitul respectiv, precum și valoarea acestuia.”

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi în Senat, apoi în Camera Deputaților, care este forul decizional.

Ai nevoie de OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here