Fermele care produc, stochează și comercializează îngrăşăminte chimice şi produse de protecţie a plantelor  au obligaţia de a le stoca temporar numai ambalate şi în locuri protejate, bine aerisite, nerespectarea acestei obligaţii constituind infracţiune, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006.

Mai mulți parlamentari cer abrogarea acestor prevederi și înlocuirea acestor măsuri cu unele mai puțin stricte, deoarece unele controale desășurate în plină campanie agricolă îngreunează sau chiar sistează activitatea fermelor respective.

“Conform legislaţiei în vigoare, depozitarea îngrăşămintelor se face în baza fişelor cu date de securitate întocmite şi eliberate de către fabricile producătoare, motiv pentru care nu sunt necesare condiţii suplimentare şi neclare, care conduc la confuzie sau greşită înţelegere din partea celor abilitaţi să supravegheze, să prevină şi să controleze respectarea îndeplinirii obligaţiei instituită prin lege”, se argumentează în expunerea de motive a proiectului inițiat în acest sens la Senat.

Noul proiect legislativ propune clarificarea instituirii obligaţiei prin prevederea expresă a obligativităţii stocării conform fişei cu date de securitate emisă de producător, precum şi sancţionarea nerespectării ei ca fiind contravenţie, având în vedere gradul de pericol social. Totodată, se prevede şi eliminarea sintagmei “temporar”, dat fiind faptul că acţiunea de stocare este una temporară şi nu este definită în cuprinsul legii ca având o durată determinată.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

La alineatul (1) al articolului 38, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“f) să stocheze îngrăşămintele chimice şi produsele de protecţie a plantelor conform fişei cu date de securitate emisă de producător.”

La articolul 96 alineatul (3), după punctul 11 se introduce un nou punct, pct. II1, cu următorul cuprins:

“II1. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a supraveghea şi asigura depozitarea îngrăşămintelor chimice potrivit fişei cu date de securitate emisă de producător;”

La alineatul (1) al articolului 98, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“a) nesupravegherea şi neasigurarea depozitelor de deşeuri şi substanţe periculoase;”.

Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie supus votului și în Camera Deputaților, ulterior dezbaterilor din Senat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here