Reglementările legislative în materie sunt date prin Ordinul nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente.

Astfel, amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menținerea spațiilor de siguranţă între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru ușile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum și menținerea descuiată a acestora, pe întreagă durată cât sunt prezente persoane în sală.

În spațiile de preparare a hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:

 • menținerea permanentă a curăţeniei și ordinii, ca de exemplu: curăţarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grăsimi, separat de cele pentru resturi de ţigări, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
 • amenajarea și marcarea locurilor speciale în care se depozitează materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaș, paie, polistiren, textile și altele asemenea;
 • amenajarea, organizarea și întreținerea în bune condiții a căilor de acces și evacuare și evitarea blocării acestora;
 • aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde și altele similare se utilizează conform instrucțiunilor producătorilor și se deconectează întotdeauna de la priză, atunci când nu sunt folosite.

În aceste spații se interzic:

 • folosirea mijloacelor și dispozitivelor termice de preparare a hranei, cu defecțiuni, improvizații ori fără supravegherea și respectarea instrucțiunilor specifice de apărare împotrivă incendiilor;
 • depozitarea buteliilor de GPL, altele decât cele aflate în uz;
 • pregătirea diverselor preparate în așa fel încât să prezinte pericol de incendiu;
 • umplerea vaselor cu uleiuri și grăsimi comestibile peste limită sau manipularea necorespunzătoare a acestora;
 • lăsarea produselor alimentare/culinare, precum ulei/grăsime, alcool, care prezintă pericol de incendiu, în apropierea/pe sursele de aprindere;
 • lăsarea nesupravegheată a mijloacelor și a dispozitivelor termice de preparare a hranei.

Mașinile de gătit, grătarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele și celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puțin un metru de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Sunt obligatorii efectuarea verificării periodice a mijloacelor de preparat și încălzit hrană și remedierea de îndată a deficiențelor sesizate, în așa fel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor.

Se interzice verificarea scăpărilor de gaze cu flacără deschisă. Verificarea scăpărilor de gaze se face doar cu emulsie de apă și săpun.

Mașinile de gătit și grătarele pentru fript se echipează cu hote și tubulaturi de ventilație prevăzute cu site de protecție sau clapete și, după caz, cu instalații de stingere specifice.

Hotele și tubulaturile de ventilație ce deservesc mașinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă și se degresează săptămânal și ori de câte ori este nevoie. Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.

În imediată apropiere a fiecărei mașini de gătit cu gaze naturale/lichefiate se afişează instrucțiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale. Instrucțiunile de exploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei. În cadrul instrucțiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenție în caz de incendiu.

La terminarea programului de lucru în aceste spații se efectuează următoarele operațiuni obligatorii:

 • întreruperea alimentării cu energie a mașinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor pentru preparat și încălzit hrană;
 • verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte și recipiente;
 • evacuarea deșeurilor rezultate în urmă desfăşurării activităţii și efectuarea curăţeniei la locul de muncă;
 • întreruperea iluminatului artificial, încuierea și, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuții de conducere.

Ai nevoie de Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here