În Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 13/06/2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează:

În procesul de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, pentru instalaţiile staţionare (EUA-uri) şi pentru sectorul aviaţie (EUAA-uri) pe platforma comună de licitaţie la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Finanţelor Publice acţionează în calitate de adjudecător pentru România.

În cadrul Ministerului Finanţelor Publice întreg procesul de comercializare este în sarcina Biroului vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012, sub directa coordonare a secretarului general adjunct.

Încasarea sumelor în valută obţinute din vânzarea prin licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, vânzarea valutei, plata costurilor (obligaţiilor) generate de gestionarea sistemului comunitar şi plata sumelor în lei potrivit destinaţiilor legale şi înregistrarea acestora în evidenţa contabilă se efectuează prin Direcţia de buget şi contabilitate internă.

Evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se efectuează după cum urmează:

evidenţierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se efectuează cu ajutorul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” analitic distinct.

Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră acordate României se evidenţiază în debitul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” analitic distinct.

În creditul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” analitic distinct se evidenţiază certificatele de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie sau ieşite din circuit, potrivit legii.

În acest caz, evidenţierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră are caracter statistic, soldul contului reprezentând numărul certificatelor deţinute;

evidenţierea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră acordate României se efectuează în baza notificării primite de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012, prin care se precizează numărul de certificate acordate României şi cadrul legal prin care acestea au fost alocate;

evidenţierea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie şi a obligaţiilor către beneficiarii sumelor obţinute din vânzare (destinaţiile legale: bugetul de stat, ministere şi autoritatea de monitorizare sau alte autorităţi pentru costuri generate de gestionarea sistemului comunitar) se va face în baza notificării primite de la Biroul vânzare certificate emisii de gaze cu efect de seră valabile post 2012 privind numărul certificatelor vândute şi valoarea obţinută la licitaţie:

461 „Debitori” = %
4481 „Alte datorii faţă de buget” (cu sumele datorate bugetului de stat) 29% din valoarea certificatelor de gaze EUA
462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare (cu sumele datorate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 70% din valoarea certificatelor de gaze EUAA, Ministerului Mediului şi Pădurilor, 30% din valoarea certificatelor de gaze EUAA, şi ministerelor beneficiare, 71% din valoarea certificatelor de gaze EUA)

înregistrarea sumei datorate Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor:

462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare = 462 „Creditori”/analitic distinct Autoritatea de monitorizare a licitaţiilor

înregistrarea în creditul contului în afara bilanţului 8039 „Alte valori în afara bilanţului” a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie;

încasarea sumelor în euro în contul distinct deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie:

când cursul de schimb valutar la data încasării este mai mare decât cursul valutar la data vânzării:

5124 „Conturi la bănci în valută” = %
461 „Debitori”
765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

când cursul de schimb valutar la data încasării este mai mic decât cursul valutar la data vânzării:

% = 461 „Debitori”
5124 „Conturi la bănci în valută”
665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

efectuarea plăţii Autorităţii de monitorizare şi a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar din sumele în euro încasate în contul distinct deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră vândute la licitaţie:

când cursul de schimb valutar la data plăţii este mai mic decât cursul de schimb valutar la data înregistrării datoriei:

462 „Creditori”/analitic distinct Autoritatea de monitorizare a licitaţiilor = %
5124 „Conturi la bănci în valută”
765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

când cursul de schimb valutar la data plăţii este mai mare decât cursul de schimb valutar la data înregistrării datoriei:

% = 5124 „Conturi la bănci în valută”
462 „Creditori”/analitic distinct autoritatea de monitorizare
665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

efectuarea schimbului valutar al sumelor rămase în euro după plata sumelor cuvenite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor şi virarea sumelor din contul deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice:

581 „Viramente interne” = 5124 „Conturi la bănci în valută”
550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”) = 581 „Viramente interne”

corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mică decât datoria constituită – în roşu:

117 „Rezultatul reportat” = 4481 „Alte datorii faţă de buget”

corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mare decât datoria constituită – în negru:

117 „Rezultatul reportat” = 4481 „Alte datorii faţă de buget”

Virarea sumelor datorate bugetului de stat:

4481 „Alte datorii faţă de buget” = 550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”)

Înregistrarea se efectuează la cursul de vânzare a valutei.

Suma datorată bugetului de stat = suma în euro încasată x 29% x cursul de vânzare a valutei.

corectarea datoriei către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi alte ministere – mai puţin sumele plătite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor, în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mică decât datoria constituită – în roşu:

117 „Rezultatul reportat” = 462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare

corectarea datoriei către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi alte ministere – mai puţin sumele plătite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor, în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mare decât datoria constituită – în negru:

117 „Rezultatul reportat” = 462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare

Suma datorată ministerelor = [suma în euro încasată x 71% (sau 70%, 30%) – suma plătită Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor şi a altor costuri generate de gestionarea sistemului comunitar] x cursul de vânzare a valutei

virarea sumelor datorate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi altor ministere – mai puţin sumele plătite Autorităţii de monitorizare a licitaţiilor:

462 „Creditori”/analitic distinct ministere beneficiare = 550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”)

evidenţierea dobânzilor de încasat la contul de disponibil deschis la Banca Naţională a României:

5187 „Dobânzi de încasat” = 4481 „Alte datorii faţă de buget”

încasarea dobânzilor la contul de disponibil deschis la Banca Naţională a României:

5124 „Conturi la bănci în valută” = 5187 „Dobânzi de încasat”

vânzarea valutei obţinute din dobândă

581 „Viramente interne” = 5124 „Conturi la bănci în valută”
550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”) = 581 „Viramente interne”

corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mare decât datoria constituită – în negru:

117 „Rezultatul reportat” = 4481 „Alte datorii faţă de buget”

corectarea datoriei către bugetul de stat în situaţia în care suma în lei rezultată din schimb valutar este mai mică decât datoria constituită – în roşu:

117 „Rezultatul reportat” = 4481 „Alte datorii faţă de buget”

virarea dobânzilor încasate la bugetul de stat în contul „Alte venituri din dobânzi”:

4481 „Alte datorii faţă de buget” = 550 „Disponibil cu destinaţie specială” (cont trezorerie 50.39 „Disponibil din echivalentul în lei al sumelor obţinute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”)

evidenţierea comisioanelor datorate Contului curent general al Trezoreriei Statului, pentru operaţiunile derulate prin contul analitic în euro deschis la Băncii Naţională a României:

627 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate” = 462 „Creditori”/analitic distinct contul curent general al Trezoreriei Statului

evidenţierea reconstituirii comisioanelor achitate Băncii Naţionale a României pentru operaţiunile derulate prin contul analitic în euro:

462 „Creditori”/analitic distinct contul curent general al Trezoreriei Statului = 7701 „Finanţarea de la bugetul de stat”

reevaluarea creanţelor, disponibilităţilor şi datoriilor exprimate în euro la sfârşitul perioadei:

a) reevaluarea creanţelor:

când cursul de schimb valutar creşte înregistrând o diferenţă favorabilă de curs valutar:

461 „Debitori” = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

când cursul de schimb valutar creşte înregistrând o diferenţă favorabilă de curs valutar:

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 461 „Debitori”

b) reevaluarea datoriilor:

când cursul de schimb valutar scade înregistrând o diferenţă nefavorabilă de curs valutar:

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 462 „Debitori”

când cursul de schimb valutar scade înregistrând o diferenţă favorabilă de curs valutar:

462 „Creditori” = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

c) reevaluarea disponibilităţilor:

când cursul de schimb valutar creşte înregistrând o diferenţă nefavorabilă de curs valutar:

5124 „Conturi la bănci în valută” = 765 „Venituri din diferenţe de curs valutar”

când cursul de schimb valutar scade înregistrând o diferenţă nefavorabilă de curs valutar:

665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 5124 „Conturi la bănci în valută”

Evidenţierea în contabilitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a operaţiunilor privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se va efectua după cum urmează:

încasarea veniturilor obţinute ca urmare a vânzării la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră:

5201 „Disponibil al bugetului de stat” = 750 „Venituri din proprietate”

încasarea dobânzilor aferente contului în valută deschis la Banca Naţională a României:

5201 „Disponibil al bugetului de stat” = 766 „Venituri din dobânzi”

Evidenţierea în contabilitatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Mediului şi Pădurilor sau a altor ministere beneficiare:

încasarea sumelor obţinute ca urmare a scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră:

562 „Disponibil al activităţilor finanţate din venituri proprii” = 750 „Venituri din proprietate”

Baza legală

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here