Hotărârea nr. 1522/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015 este în vigoare de la 15 iunie 2022.

Aceasta prevede că preşedintele completului de judecată dispune întocmirea listei de şedinţă prin împărţirea cauzelor pe intervale orare, avându-se în vedere orele menţionate pe citaţiile emise ori cele comunicate anterior părţilor sau altor participanţi la judecată. La stabilirea intervalelor orare pentru strigarea cauzelor se vor avea în vedere duratele de timp necesare pentru instrumentarea cauzelor, durata fiecărui interval fiind, de regulă, de cel mult două ore.

Cauzele pot fi grupate pe intervale orare având în vedere şi situaţiile în care există identitate de părţi sau de avocaţi ori de alţi participanţi în procedurile judiciare. Pentru cauzele complexe se recomandă fixarea unei ore distincte la finalul şedinţei de judecată sau alocarea unei şedinţe separate.

Este recomandat ca judecătorul să nu stabilească în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea unui probatoriu complex.

De asemenea, la articolul 121, alineatele (3) – (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte, stabilit potrivit art. 114 alin. (21), de regulă, la începutul acestui interval.

La cererea părţilor, instanţa va putea lăsa cauza la a doua strigare cu respectarea intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă.

În cazul în care niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul poate fi lăsat la sfârşitul intervalului orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte cauza respectivă când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispoziţiilor procedurale. Pentru motive temeinice, preşedintele completului poate dispune luarea cauzelor într-o altă ordine decât cea înscrisă pe lista de şedinţă, cu respectarea intervalului orar stabilit.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here