Hotărârea nr. 1434/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de promovare a judecătorilor este în vigoare de la 03 mai 2023. 

Astfel, promovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie, în gradul profesional imediat superior, precum şi promovarea efectivă la tribunale, tribunale specializate şi la curţi de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel naţional, în limita numărului de locuri scoase la concurs, pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente, pentru promovarea efectivă.

Ppromovarea pe loc a judecătorilor în funcţii de execuţie se face în gradul imediat superior celui pe care îl deţine judecătorul, până la nivelul curţii de apel.

Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc la nivel naţional, corespunzător gradelor instanţelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul, de către Secţia pentru judecători. Numărul de locuri scoase la concursul pentru promovarea pe loc la instanţe nu poate depăşi 20% din totalul posturilor vacante pe fiecare nivel de instanţe.

În cadrul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Secţia pentru judecători, ţinând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicţie pentru care se scot locurile la concurs şi de necesităţile instanţelor.

Promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deţinut, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel.

Locurile scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea instituţiilor coordonate sau subordonate în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora.

Anterior anunţării concursului, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiţiei, precum şi Inspecţiei Judiciare şi Institutului Naţional al Magistraturii intenţia de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul acestora şi, după caz, al instituţiilor coordonate sau subordonate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here