Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber din 12.04.2016, aprobat prin Ordinul MECS nr. 3637/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 285 din 14 aprilie 2016 (M.Of. nr. 285/2016).

În vigoare de la 14.04.2016

Art. 1.

Prezentul regulament se aplică tuturor activităţilor de timp liber/excursiilor/taberelor/expediţiilor şi conţine prevederi specifice atât pentru activităţile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ, cât şi pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport/cazare şi masă.

Art. 2.

Cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor/preşcolarilor pe durata activităţii respective.

Art. 3.

Elevii/Preşcolarii participanţi la tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber vor respecta obligaţiile prevăzute la art. 8 din prezentul regulament-cadru.

Art. 4.

(1) În pregătirea taberei/excursiei/expediţiei, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor aspecte:

a) scopul şi programul activităţii;

b) obiectivele turistice care vor fi vizitate;

c) durata deplasării, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;

d) localitatea de destinaţie, unitatea de cazare şi distanţa până la aceasta, precum şi pachetul de servicii privind:

– mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum şi copia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului, copia licenţei de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente;

– condiţiile de cazare şi masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităţilor de cazare/alimentaţie etc.);

– dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (de exemplu, piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping- pong etc.);

e) documente/informaţii privind costul excursiei/taberei/expediţiei/activităţii etc.;

f) numărul de participanţi estimat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii de un cadru didactic la cel mult 10 elevi;

g) activităţi care presupun un anume grad de dificultate/risc.

(2) Informaţiile de la lit. d) şi e) vizează activităţile care se desfăşoară în afara localităţii în care se află unitatea de învăţământ.

(3) Informaţiile de la lit. d) şi e) vor fi solicitate operatorilor economici contractaţi de către cadrul didactic, organizator al activităţii.

Art. 5.

Documentaţia aferentă activităţilor care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ constă în:

a) acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi conform anexei nr. 1;

b) procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;

c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi c);

d) aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii, conform anexei nr. 2.1.

Art. 6.

Documentaţia aferentă taberei/excursiei/expediţiei/activităţii care se desfăşoară în altă localitate decât cea a unităţii de învăţământ, care presupune mai multe tipuri de servicii, constă în:

a) acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi conform anexei nr. 1;

b) procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;

c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e);

d) adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe la activităţile propuse;

e) aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii, conform anexei nr. 2.2.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here