ANAF reaminteşte că, de la 1 iulie a.c., intră în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată.

Aşa cum se arată în comunicatul de presă al ANAF, acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr.1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoare adăugată, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE.

Obiectivul Regulamentului (UE) nr.282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a

actualului sistem de TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce priveşte persoanele impozabile, livrarea de bunuri şi prestarea de servicii şi locul operaţiunilor impozabile.

De asemenea, regulamentul reflectă modificările rezultate din adoptarea Directivei

2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor şi înglobează liniile directoare adoptate recent de Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europene, conferindu-le acestora certitudine juridică.

Prevederile Regulamentului UE nr.282/2011 intră în vigoare la data de 1 iulie 2011,

cu excepţia anumitor dispoziţii menţionate în mod explicit în regulament care intră în vigoare ulterior acestei date şi se aplică direct în toate statele membre.

Regulamentul UE nr.282/2011 poate fi consultat pe site-ul www.mfinante.ro la secţiunea InfoTVA/Legislatie/Acte normative communicate sau accesând direct link-ul

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Regulamentul_282_2011.pdf.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here