Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost aprobat prin Ordinul nr. 79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului şi anume:

  • instituțiile de credit;
  • instituțiile financiare;
  • administratorii de fonduri de pensii privatecu excepția caselor de pensii ocupaționale profesionale;
  • furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
  • auditorii, experții contabili și contabilii autorizați, evaluatorii autorizați, consultanții fiscali, persoanele care acordă consultanță financiară, de afaceri sau contabilă;
  • notarii publici, avocații, executorii judecătorești și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, etc.

Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informații transmise către Oficiu:

a) datele și informațiile solicitate entităților raportoare;

b) datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice;

c) datele și informațiile solicitate instituțiilor private.

Prin Ordinul nr. 79/2021 s-a stabilit că entităţile sus menţionate pot trimite aceste informații exclusiv ONLINE, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens.

Transmiterea datelelor și informațiilor solicitate entităților raportoare se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către Oficiu, după cum urmează:

a)pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, precum și pentru instituțiile private – prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;

b)pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine – prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.

Transmiterea datelor și informațiilor solicitate autorităților și instituțiilor publice se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de e-mail onpcsb@onpcsb.ro. Aceste date sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.

Mesajul prin care se transmit aceste informații cuprinde, în mod obligatoriu:

 în rubrica „Subiect” – titlul documentului transmis și data/perioada la care se referă;

 în corpul mesajului – orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;

 în atașament – arhiva electronică menționată la alin. (2);

 semnătura electronică a emitentului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here