Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar va intra în vigoare la 01 septembrie 2022. 

Noul regulament prevede că la fiecare disciplină se va încheia anual o singură medie, Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare.

Sunt eliminate semestrele şi incluse cinci module de învățare, respectiv cursuri. De asemenea, au fost eliminate din legislație dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

O altă modificare consta și în faptul că au fost eliminate orice dispoziții care dădeau înainte posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.

Sunt incluse şi unele reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe) dar şi unele  privind realizarea transferurilor elevilor.

Noul regulament prevede creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here