Prin ordin al Preşedintelului Consiliului de administraţie al BNR, au fost aprobate modificări şi completări la Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit.

Reglementările, aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/2010, au fost amendate prin Ordinul BNR nr. 7/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 825/2014.

Prin recentul ordin, în reglementarea de bază se include prevederi şi conturi noi, precum se modifică denumirea şi conţinutul unor conturi existente, în scopul asigurării cadrului de reglementare necesar pentru contabilizarea unitară la nivelul tuturor instituţiilor de credit a operaţiunilor efectuate de acestea.

Principalele prevederi ale Ordinului nr. 7/2014 se referă la:

 • includerea de reguli de înregistrare în evidenţa contabilă a operaţiunilor de reducere directă a valorii creditelor/ altor active financiare nerecuperabile şi introducerea de conturi de evidenţă în afara bilanţului pentru evidenţierea respectivelor credite/ alte active financiare;
 • introducerea unor conturi distincte pentru facilitarea completării unor poziţii din cadrul raportărilor FINREP, fără a utiliza extrase de conturi;
 • completarea conţinutului contului 995 „Filtre prudenţiale, având în vedere modificările recente ale reglementărilor prudenţiale;
 • modificarea denumirii şi conţinutului conturilor/ grupelor de conturi de creanţe restante nedepreciate şi creanţe depreciate, precum şi a conturilor de venituri din dobânzi aferente creanţelor depreciate, pentru a desemna categoria mai cuprinzătoare a activelor financiare (care include şi titlurile);
 • actualizarea denumirii şi conţinutului unor conturi din cadrul grupei 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”.

Ordinul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu unele excepţii, care se aplică de la data publicării în Monitorul oficial, respectiv 12 noiembrie 2014.

Care sunt aceste excepţii?

Prevederilor referitoare la modificarea pct. 67 alin. (2) din Reglementările contabile conforme cu IFRS, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul Clasei 9 „Operaţiuni în afara bilanţului”, la grupa 99 „Alte conturi în afara bilanţului” se introduce un cont sintetic de gradul I 996 „Active financiare nerecuperabile”.

Prevederile referitoare la modificarea punctului 164 alin. (1) din anexa la Ordinul BNR nr. 27/2010. Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanţiile financiare date şi alte angajamente date în cazul cărora potenţialul debitor se află în stare de «nerambursare» ca urmare a producerii unor evenimente dintre cele prevăzute la art. 178 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Prevederile referitoare la modificarea punctului 202, cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, din anexa la Ordinul BNR nr. 27/2010. În cadrul Clasei 9 „Operaţiuni în afara bilanţului”, la grupa 99 „Alte conturi în afara bilanţului” se introduce un cont sintetic de gradul I – 996 „Active financiare nerecuperabile”, cu următoarea detaliere:

 • A 996 – Active financiare nerecuperabile
 • A 9961 – Credite nerecuperabile
 • A 99611 – Credite nerecuperabile
 • A 99612 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile
 • A 99617 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat
 • A 9962 – Alte active financiare nerecuperabile
 • A 99621 – Alte active financiare nerecuperabile
 • A 99622 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile
 • A 99627 – Creanţe ataşate şi sume de amortizat;

Prevederile referitoare la modificarea Punctului 204, cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, din anexa la Ordinul BNR nr. 27/2010 referitoare la modificări:

 • în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, unde se modifică conţinutul contului sintetic de gradul I – 767 „Venituri din recuperări de creanţe”;
 • în cadrul Clasei 9 „Operaţiuni în afara bilanţului”, grupa 99 „Alte conturi în afara bilanţului”, unde se modifică conţinutul contului sintetic de gradul I – 995 „Filtre prudenţiale”;
 • în cadrul Clasei 9 „Operaţiuni în afara bilanţului”, grupa 99 „Alte conturi în afara bilanţului”, se introduce un cont sintetic de gradul I – 996 „Active financiare nerecuperabilecu detalierea şi conţinutul prezentate în ordin.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here