Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2016 şi 2017, mai multe societăţi cu capital de stat vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Aplicarea, în scop informativ, a reglementărilor conforme cu IFRS la unele societăţi cu capital de stat a fost dispusă prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 666/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 22 iunie 2015.

Măsura fost dispusă în considerarea recomandărilor organismelor financiare internaţionale, respectiv Banca Mondială şi FMI, de aplicare a Standardelor internaţionale de raportare financiară. În expunerea de motive, MFP invocă necesitatea alinierii la practica recomandată de organismele internaţionale pentru promovarea transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare întocmite de entităţile de interes public, aşa cum acestea sunt definite la nivel naţional, fiind recunoscut că aceste entităţi au o vizibilitate sporită pe piaţă şi prezintă importanţă sporită din punct de vedere economic.

Sunt invocate, de asemenea, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care reglementează modul de aplicare a acestor standarde şi lasă statelor membre posibilitatea de a permite sau impune şi altor societăţi decât cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată să îşi elaboreze situaţiile financiare anuale (individuale şi/sau consolidate) în conformitate cu IFRS.

Potrivit ordinului semnalat, pentru exerciţiile financiare ale anilor 2016 şi 2017, entităţile întocmesc, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest scop, entităţile întocmesc o situaţie care să reflecte, pentru fiecare element de bilanţ şi cont de profit şi pierdere, diferenţele dintre tratamentul contabil potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, şi tratamentul prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Situaţia prevăzută prin Ordinul MFP se întocmeşte în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare.

ifrs_entitati_stat
Sursa foto: Lege5.ro

Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, entităţile întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.

Pentru exerciţiul financiar al anului 2017, entităţile întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS, prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.802/2014.

Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2016 şi 2017, situaţiile financiare anuale prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014.

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2018, entităţile organizează şi conduc contabilitatea potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2018, entităţile depun la unităţile teritoriale ale MFP situaţii financiare anuale întocmite potrivit reglementărilor contabile conforme cu IFRS, precum şi o raportare anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Entităţile supuse acestui proiect, enumerate limitativ în anexa la ordin, sunt următoarele:

 • Compania Naţională Poşta Română – S.A.
 • Compania Naţională de căi ferate “CFR” – S.A.
 • Complexul Energetic Oltenia – S.A.
 • “CFR – CĂLĂTORI” – S.A.
 • “C.F.R. – MARFĂ” – S.A.
 • Compania Naţională de autostrăzi şi drumuri naţionale din România – S.A.
 • Hidroelectrica . S.A.
 • Metrorex – S.A.
 • S. C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI – S.A.
 • Loteria Română – S.A.
 • TAROM – S.A.
 • S.C. Complexul Energetic Hunedoara . S.A.
 • Societatea Naţională a Sării – “SALROM” – S.A.
 • Regia autonomă ROMATSA
 • Compania naţională “Aeroporturi Bucureşti” . S.A.
 • Registrul Auto Român
 • Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A.

Ai nevoie de Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here