În Monitorul Oficial nr. 603/2012 a fost publicat Ordinul nr. 1118 din 20 august 2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.

Citeşte Ordinul 1118/2012 aici!

Actul normativ reglementează, în principal, înregistrarea în evidenţele contabile şi conturile utilizate pentru achiziţia, primirea cu titlu gratuit şi cesiunea certificatelor de emisie în atmosferă.

Tratamentul contabil aplicabil este stabilit în funcţie de durata de deţinere în patrimoniu a acestor certificate, pe termen lung sau pe termen scurt.

De asemenea, o scurtă secţiune a actului normativ este dedicată procedurii preluării de creanţe de la terţi, când societatea estimează că nu va recupera integral valoarea creanţei şi se instituie obligaţia societăţii la constituirea unei ajustări de valoare.

În funcţie de perioada de deţinere a certificatelor, acestea pot urma unul din următoarele tratamente contabile:

a) se contabilizează în categoria imobilizărilor financiare dacă perioada de deţinere este mai mare de un an;

b) se contabilizează în categoria investiţiilor pe termen scurt dacă societatea intenţionează valorificarea acestor titluri financiare într-o perioadă scurtă de timp, până la un an.

Pentru ambele situaţii, actul normativ dispune înregistrarea în conturi analitice distincte, diferite de alte imobilizări financiare sau investiţii financiare pe termen scurt.

Proceduri şi articole contabile

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile primesc, cu titlul gratuit, certificate de emisie în atmosferă de la operatorul de transport şi sistem al energiei electrice.

Acestea se evidenţiază în contabilitate în categoria investiţiilor pe termen scurt, pe seama venitului în avans.

Valoarea de înregistrare a certificatelor este dată de valoarea de tranzacţionare a titlurilor financiare, de la data primirii certificatelor, comunicată de OPCOM SA.

Pe măsura vânzării certificatelor de emisie în atmosferă, acestea generează venituri impozabile regăsite în contul de profit şi pierdere.

Înregistrare contabilă, primire certificate

508 “Alte investiţii – analitic certificate emisie”= 472 “Venituri înregistrate în avans” la valoarea de tranzacţionare.

Vânzarea către un client

Dacă acesta este înregistrat în scopuri de TVA în România, vânzarea este supusă taxării inverse, confom art. 160 din Codul fiscal:

4111”Clienţi” = 764 “Venituri din investiţii financiare”.

Scădere din gestiune certificate

664”Chetuieli cu investiţiile financiare” = 508”Alte investiţii – analitic certificate emisie”.

Închidere cont de venituri în avans

472 “Venituri înregistrate în avans”= 764 “Venituri din investiţii financiare”.

Notă: Nu este dublare de venituri, certificatele au fost primite cu titlu gratuit şi ar fi trebuit de la primire să genereze venituri financiare, însă legiuitorul a adoptat impozitarea la revânzare.

Dacă certificatele de emisie în atmosferă sunt în patrimoniul societăţii la finele exerciţiului financiar, acestea trebuie evaluate la valoarea de tranzacţionare existentă la 31 decembrie, comunicată de OPCOM SA.

În funcţie de preţul de tranzacţionare, se pot realiza venituri sau chetuieli în legătură cu evaluarea certificatelor.

Înregistrări contabile

 a) pentru venituri:  508 “Alte investiţii – analitic certificate emisie”= 768 ”Alte venituri financiare”;

b) pentru cheltuieli : 668 ”Alte chetuieli financiare” = 508 “Alte investiţii – analitic certificate emisie”.

Există situaţii când alţi producători de energie electrică – cei ce folosesc combustibili fosili (cărbune, păcură etc.), au obligaţia să achiziţioneze certificate de emisie în atmosferă, la anumite termene, stabilite de  HG 780/2006 privind comercializarea  certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificări.

Înregistrarea în contabilitate se efectuează astfel:

508 “Alte investiţii – analitic certificate emisie” = 401” Furnizori”.

652”Cheltuieli cu protecţia mediului” = 508 “Alte investiţii – analitic certificate emisie”.

Dacă achiziţia de certificate se efectuează înainte de termenul legal, se va utiliza contul 471 ”Chetuieli în avans”, iar la termenul stabilit de lege pentru achiziţie se înregistrează cheltuiala de exploatare.

Tratament contabil preluare creanţe

O societate comercială ce conduce contabilitatea conform OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea va recunoaşte ca venit diferenţa între creanţa ce o va încasa mai mare şi suma ce o va plăti cesionarului, mai mică, la data constatării acestor drepturi patrimoniale conform contractului de cesiune de creanţă.

În cazul în care societatea estimează că nu va încasa întreaga creanţă achiziţionată, are obligaţia să constituie o ajustare de valoare pentru pierderea estimată.

Înregistare contabilă:

6814 ”Cheltuieli de exploatare – ajustare creanţe” = 491 “Ajustări creanţe – debitori diverşi”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here