ANAF a pregătit noi norme tehnice, aplicabile în domeniul vamal, şi anume pentru utilizare a Sistemului de control al importului, precum şi pentru utilizare şi completare a notificării de reexport.

România aderă la Codul Vamal Unional, începând cu data de 1 mai 2016, ceea ce presupune informatizarea schimbului de informaţii între autorităţile vamale şi operatorii economici, a prelucrării datelor şi a comunicării între cele două părţi.

Semnalăm, în context, două noi reglementări aprobate de preşedintele ANAF şi care urmăresc punerea în aplicare a cerinţelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autorităţile vamale, privind mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, aplicarea controalelor bazate pe o analiză la nivel unional a riscurilor în ceea ce priveşte siguranţa şi securitatea Uniunii.

Sistemul comunitar de control al importurilor

Prin Ordinul nr. 1195/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 306/2016, au fost aprobate Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului. Actul se aliniază reglementărilor comunitare recente în materie şi abrogă, astfel, Ordinul vicepreşedintelui ANAF nr. 2.477/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 640/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul intră în vigoare la data de 1 mai 2016.

Normele tehnice stabilesc procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii prin utilizarea Sistemului de control al importului, bazat pe o aplicaţia informatică ICS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.

Normele se aplică tuturor mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Uniunii pe baza unei declaraţii sumare de intrare.

Formalităţi prealabile sosirii mărfurilor la biroul vamal de intrare. Înainte de sosirea mărfurilor la biroul vamal de intrare, declaraţia ENS (Entry Summary Declaration) se depune, în aplicaţia ICS-RO. Declaraţia conţine în mod obligatoriu numărul de referinţă local (Local Reference Number – LRN) acordat de operatorul economic declaraţiei sumare de intrare în vederea identificării în aplicaţia ICS-RO.

După depunere, ENS se transmite prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, cu semnătură electronică extinsă.

Înregistrarea ENS se materializează prin alocarea de către aplicaţia ICS-RO a numărului de referinţă principal (Master Reference Number – MRN), care este comunicat persoanei care a depus declaraţia sumară.

Biroul vamal de primă intrare poate acorda o derogare de la obligaţia de depunere a unei ENS în cazul mărfurilor pentru care, înainte de expirarea termenului pentru depunerea acesteia, se depune o declaraţie vamală. În acest caz, declaraţia vamală conţine cel puţin datele care trebuie să figureze în ENS.

Formalităţi la sosirea mărfurilor la biroul vamal de primă intrare. Normele reglementează procedurile pentru:

  • devierea de la rută a unui mijloc de transport;
  • notificarea sosirii unui mijloc de transport; 
  • decizia de control;
  • efectuarea controlului şi eliberarea mărfurilor

Normele stabilesc, de asemenea, formalităţi la biroul vamal de intrare ulterior, procedura alternativă de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii pe baza declaraţiei sumare de intrare întocmite în scris, pe suport hârtie (în situaţia în care aplicaţia autorităţii vamale sau aplicaţia operatorului economic nu funcţionează).

Notificarea de reexport

În vigoare de la 1 mai, Normele tehnice de utilizare şi completare a notificării de reexport au fost aprobate prin Ordinul nr. 1196/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 306/2016.

Normele stabilesc modalitatea de utilizare şi completare a notificării de reexport, având în vedere necesitatea ca operatorii economici să pună la dispoziţia autorităţii vamale informaţii înaintea de ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Notificarea de reexport se utilizează în situaţiile în care mărfurile neunionale sunt reexportate direct dintr-o zonă liberă sau dintr-un depozit temporar şi pentru care nu se depune o declaraţie de reexport sau o declaraţie sumară de ieşire, conform art. 274 din Codul vamal al Uniunii.

Formalităţi la biroul vamal de ieşire. Notificarea de reexport se depune la biroul vamal de ieşire şi conţine datele necesare pentru a descărca regimul de zonă liberă sau pentru a încheia depozitarea temporară.

Prin Norme se reglementează modificarea notificării de reexport, precum şi invalidarea notificării.

Biroul vamal de ieşire are obligaţia să înregistreze notificarea de reexport, să furnizeze numărul de înregistrare al notificării de reexport către declarant şi să acorde liberul de vamă pentru ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii, dacă este cazul.

În cazul în care mărfurile nu mai părăsesc teritoriul vamal al Uniunii, persoana care preia mărfurile în vederea transportului către un loc de pe teritoriul respectiv informează biroul vamal de ieşire că mărfurile nu vor fi scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii şi indică numărul de înregistrare al notificării de reexport.

Reglementări comunitare

  • Codul vamal al Uniunii – Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
  • Regulamentul delegat (UE) nr. 341/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
  • Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 2.446/2015 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.447/2015 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here