17 Martie, 2018

Reglementări recente privind ajustarea T.V.A.

Persoanele cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 (91) (inactivi fiscal, în inactivitate temporară, care au infracţiuni sau atragerea răspunderii în cazierul fiscal, care nu au depus deconturi sau au depus deconturi pe zero) trebuie să ajusteze în ultimul decont depus taxa aferentă activelor corporale fixe neamortizate integral.

În cazul în care nu a evidenţiat corect sau nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute, persoana impozabilă va declara şi va plăti sumele rezultate din ajustarea taxei, potrivit procedurii stabilite prin OPANAF. (pct. 53 (7) Norme metodologice)

În cazul bunurilor de capital

S-au clarificat la nivelul Codului fiscal aspectele legate de sfera de cuprindere a noţiunii de “bun de capital” în sensul TVA, respectiv:

  • activele corporale fixe amortizabile a căror durată normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 ani nu constituie bunuri de capital
  • activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finanţator dacă limita minimă a duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5 ani.    Art. 149 (1) Cod fiscal.

Se prevede că nu se efectuează ajustarea taxei prevăzută la art. 149 alin. (4) şi (5) din Codul fiscal în situaţia în care casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este realizată în conformitate cu prevederile unui act normativ care impune casarea respectivelor active. Pct. 54 (7) din Norme Metodologice.

În cazul altor bunuri decât cele de capital

S-au clarificat situaţiile în care se ajustează taxa, conform art. 148 din Codul fiscal, astfel (pct. 53 (2) din Norme Metodologice):

a. Pentru bunuri, servicii neutilizate, active corporale fixe, altele decât bunurile de capital, active corporale fixe în curs de execuţie, în următoarele situaţii:

  • modificări legislative,
  • modificări ale obiectului de activitate,
  • alocarea de bunuri/servicii pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, dacă iniţial au fost alocate pentru  operaţiuni care nu dau drept de deducere.

b. Pentru servicii neutilizate şi active corporale fixe în curs de execuţie, în următoarele situaţii (pct. 53 (6) din Norme Metodologice):

  • modificări legislative,
  • modificări ale obiectului de activitate,
  • alocarea de bunuri/servicii pentru  realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere dacă iniţial au fost alocate pentru operaţiuni care dau drept de deducere.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu