Prin Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia au fost majorate amenzile pentru personele fizice dar şi cele juridice care nu distrug ambrozia.

Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice

De asemenea, prin Hotărârea nr. 17/2021 au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia a fost prelungit termenul în care autorităţile vor face controale întru verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia

Normele prevăd că verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an, când se poate constata o diferențiere vegetativă față de celelalte specii de buruieni.

Apoi autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.

Iar până la data de 5 iunie autoritățile transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia.

Primul control pe terenul aflat în perimetrul administrativ al localității în perioada 1-15 iulie a fiecărui an și ulterior, în situația în care buruiana ambrozia a răsărit mai târziu, ca urmare a condițiilor climatice nefavorabile din primăvară. Al doilea control asupra terenurilor contravenienților sancționați cu sancțiunea «Avertisment» se efectuează în perioada 16 iulie- 31 octombrie a fiecărui an.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here