Prin Legea nr. 344/2018 au fost aduse modificări şi completări la Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Legea nr. 344/2018 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019, este în vigoare din 6 ianuarie, cu precizarea că reglementările modificate privind regimul anumitor contravenții vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acestei legi în Monitorul Oficial.

Pentru a intra în prezentarea modificărilor, să reamintim că, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015, operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăți către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Legea mai prevede operațiunile pentru care nu se aplică plafoane-limită, regimul plăților fragmentate şi altele.

Documente justificative pentru plăți

Reglementarea de bază mai prevede că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

Excepţia, introdusă prin completările instituite de noua Lege nr. 344/2018, prevede că în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor. 

Regimul contravențiilor

(2) Fără a schimba cuantumul amenzilor, legea nouă adaugă situaţii la care se aplică regimul contravențiilor.

Iată care sunt, în forma actualizată, situațiile care pot fi considerate contravenții şi care se se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei:

 Nerespectarea prevederilor art. 6 și art. 11 alin. (1)-(4)

– acordarea oricăror avantaje clienților, de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea de plăți în numerar.

– eliberarea, de către persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 8 sume în numerar peste plafonul zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi, pe fiecare persoană și tranzacție, cu excepția operațiunilor prevăzute la art. 5.

● Persoanele prevăzute la art. 8 sunt sucursalele și alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie și/sau cont deschis la o instituție de credit

● Persoanele prevăzute de art. 1 alin. (2) sunt Trezoreria Statului, instituțiile de credit, instituțiile emitente de monedă electronică, instituțiile care prestează servicii de plată, autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către BNR, potrivit legii, instituțiilor financiare nebancare și entităților care efectuează operațiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operațiunile specifice activității pentru care acestea au fost autorizate, precum și operatorii din domeniul jocurilor de noroc.

● Operațiunile prevăzute la art. 5 – şi cărora nu li se aplică plafoanele de numerar – sunt:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de Banca Națională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de Banca Națională a României pentru plata salariilor și a altor drepturi de personal prevăzute de lege și pentru alte operațiuni de plăți efectuate către persoanele fizice;

e) transferarea de sume prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii;

f) depunerea de numerar în automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

– fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depășirea plafonului zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi, pe fiecare persoană și tranzacție;

– transferarea de sume în contul persoanelor fizice, fără documentele justificative legale prezentate de plătitori.

– transferul de sume din contul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege în contul persoanelor fizice, fără să existe documentele justificative legale în evidența plătitorilor.

Dispozițiile privitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și (4) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării Legii nr. 344/2018.

Ai nevoie de Legea nr. 344/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

2 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  Se poate, va rog frumos, sa ne precizati care sunt documentele justificative pentru transferurile online efectuate de pfa,ii, in conturile persoanelor fizice ?….,

  Documente justificative pentru plăți

  Reglementarea de bază mai prevede că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

  Excepţia, introdusă prin completările instituite de noua Lege nr. 344/2018, prevede că în cazul operațiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiția existenței documentelor justificative legale în evidența plătitorilor.

 2. as dori sa stiu daca este legal sa se achite zilnic, in numerar, dividende catre actionari, din incasarile in numerar ale societatii, in limita sumei de 5000 ron/zi/ actionar.

  multumesc anticipat pentru raspuns

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here