A fost publicat, recent, un ordin al ministrului finanţelor publice pentru reglementarea raporturilor dintre autorităţile implicate în derularea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi („Prima maşină”).

Ordinul MFP nr. 99/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 82/2015.

 Prin ordinul amintit s-a aprobat:

 • forma şi conţinutul convenţiei privind implementarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, prevăzută la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi;
 • forma şi conţinutul contractului de garantare;
 • forma şi conţinutul înscrisului F.N.G.C.I.M.M. privind creanţa.

Nivelul comisionului de risc pentru anul 2015 aferent Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi este de 1%.

Convenţia privind implementarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Convenţia, având ca părţi Ministerul Finanţelor Publice, pe de o parte, şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, reglementează atât termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F.P., cât şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi. Convenţia prevede, în preambul că:

 • Programul are caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării, şi caracter social, conferit de intervenţia statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziţia unui autoturism nou.
 • facilităţile care se acordă în cadrul Programului constau în acordarea de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea finanţatorilor care acordă credite persoanelor fizice eligibile pentru achiziţia unui autoturism nou în cadrul Programului.
 • durata maximă a finanţărilor este de 60 de luni.
 • F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către finanţatori în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă condiţiile Programului prevăzute în cap. III din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, denumite în continuare Norme de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014.
 • valoarea garanţiei reprezintă maximum 50% din valoarea creditului acordat. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.
 • persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării creditului şi capacitate deplină de exerciţiu, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 66/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă condiţiile Programului prevăzute la cap. III din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014, pot beneficia de finanţări destinate achiziţionării de autoturisme noi, cu un avans de minimum 5%. Garanţia statului este în procent de maximum 50% din finanţarea acordată.

Contractul de garantare pentru achiziţia de autoturisme noi

Ordinul MFP a aprobat, de asemenea, modelul contractului care se încheie între Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, în calitate de mandatar al statului, şi finanţator, pe de o parte, cu beneficiarul, fiind stabilite condiţiile privind:

 • obiectul contractului (garantarea, de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, cu privire la rambursarea, proporţional cu procentul de garantare, a finanţării acordate beneficiarului de către finanţator, plătind acestuia valoarea de executare a garanţiei la apariţia riscului de credit);
 • prima de garantare (comisionul de administrare care se recuperează de la beneficiar, comisionul de risc datorat de beneficiar ministerului finanţelor publice, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare);
 • obligaţiile şi răspunderea părţilor;
 • plata garanţiei;
 • soluţionarea litigiilor (pe cale amiabilă sau, dacă aceasta nu dă rezultat, soluţionarea la Instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al Ministerului Finanţelor Publice.

Contractul constituie titlu executoriu.

Înscrisul F.N.G.C.I.M.M. privind creanţa

Potrivit art. 9 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2014, după efectuarea plăţii sumelor rezultate din executarea garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin Program, Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here