Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor publice, preconizează modificări în ce priveşte organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare.

Prin Nota de fundamentare se argumentează motivele pentru care, în condiţiile actuale ale economiei, este necesară continuarea măsurilor de întărire a disciplinei bugetare şi economico-financiare şi de îmbunătăţire a managementului la nivelul unor operatori economici. În acest sens, se fac trimiteri la aceste obiective astfel cum se regăsesc şi în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012 şi care, la Cap. 2 „Politica fiscal-bugetară”, prevede înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziunea fiscală, concomitent cu creşterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal- bugetar, în scopul diminuării economiei necontabilizate, precum şi în condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, au fost stabilite atribuţii în sarcina Ministerului Finanţelor Publice.

Având în vedere prevederile Regulamentului CE nr. 2223/1996 privind transmiterea datelor referitoare la conturile naţionale şi angajamentele asumate prin Scrisoarea de Intenţie din iunie 2011 adresată Fondului Monetar Internaţional privind perfecţionarea sistemului de raportare pentru întreprinderile de stat ce vor fi adăugate bugetului general consolidat conform definiţiei ESA, este necesară dezvoltarea capacităţii de a măsura deficitul fiscal în bază de angajamente (accrual).

În prezent, legislaţia financiar-bugetară nu reglementează:

– conţinutul creanţei bugetare;

– titlul de creanţă bugetară pentru diferenţele constatate de control;

– accesoriile şi modul de calcul al acestora;

– termenele de plată ale diferenţelor şi accesoriilor stabilite de control, ş.a.

Cadrul legislativ existent nu conţine prevederi clare şi neinterpretabile privind disciplina bugetară şi economico-financiară, necesare pentru creşterea rolului controlului exercitat de Ministerul Finanţelor Publice la nivelul unor operatori economici.

În prezent, activitatea de control financiar al statului se exercită prin Direcţia Generală de Control Financiar şi structurile subordonate aparţinând direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti care vor exercita şi activitatea de inspecţie economico-financiară.

Schimbări preconizate. Proiectul de act normativ este în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare şi are drept scop reglementarea inspecţiei economico-financiare, care se efectuează la regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar, precum şi la filialele acestora.

Ordonanţa de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici reglementează cu claritate:

– atribuţiile, competenţele şi obiectivele inspecţiei economico-financiare;

– exercitarea inspecţiei economico-financiare (control ex-ante, control operativ şi control ex-post, separat sau combinat);

– cadrul metodologic de efectuare a inspecţiei economico-financiare;

– întocmirea actelor de inspecţie economico-financiară şi valorificarea constatărilor înscrise în acestea;

– obligaţiile operatorilor economici verificaţi;

– contravenţiile, sancţiunile şi căile de atac.

După aprobarea acestui proiect de act normativ, urmează să fie modificată Ordonanţa Guvernului nr.119/1999, republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here