18 Iulie, 2018

Reglementări modificate privind declaraţia fiscală

Ordonanța Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, în vigoare de la 17 septembrie a.c., a introdus unele amendamente și în ce privește regimul declarației fiscale, reglementat prin Titlul V din C.pr.fiscală.

O.G. nr.29/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie 2011.

● În legătură cu obligația de a depune declarații fiscale, potrivit Codului fiscal și la termenele stabilite de acesta, prin modificările aduse de recenta ordonanță de guvern declarațiile fiscale sunt definite ca fiind documente care se referă la:

- impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului;

- impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe;

- bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea acestora;

- orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.

● Din articolul 81 C.pr.fiscală, unde sunt precizate și situațiile speciale în care se menține obligația de depunere a declarației fiscale, a fost eliminat cazul în care organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere și obligația fiscală.

Drept urmare, rămân valabile ca situații în care se menține obligația declarației fiscale, cazurile în care:

- a fost efectuată plata obligației fiscale ;

- obligația fiscală respectivă este scutită la plată, conform reglementărilor legale;

- pentru obligația legală nu rezultă, în perioaa de raportare, sume de plată, dar exista obligația declarativă, conform legii.

● În legătură cu depunerea declarațiilor fiscale, prin modificările recente ale art.83 se prevede că data depunerii declaraţiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acestora pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiilor.

● Termen de 60 de zile pentru depunerea declarației. Un nou alineat introdus la art.83 din titlul referitor la declarațiile fiscale, introduce  o facilitate. Astfel, contribuabilul poate depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Decizia de impunere se desfiinţează de organul fiscal la data depunerii declaraţiei fiscale.

Corectarea declaraţiilor fiscale. Si articolul 84, pe această temă, a fost modificat, astfel că se prevede că declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se corectează potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Declaraţiile fiscale nu pot fi depuse şi nu pot fi corectate după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care corecţia se datorează îndeplinirii sau neîndeplinirii unei condiţii prevăzute de lege care impune corectarea bazei de impunere şi/sau a impozitului aferent.

Prin erori, astfel cum respectivul text a fost modificat, se înţelege erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impunere.

În situaţia în care în timpul inspecţiei fiscale contribuabilul depune sau corectează declaraţiile fiscale aferente perioadelor şi impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri ce fac obiectul inspecţiei fiscale, acestea nu vor fi luate în considerare de organul fiscal.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu