Noutăţile pe care le semnalăm au fost aprobate prin Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020 şi este în vigoare din data de 9 noiembrie 2020.

Calculul rezultatului final

Cheltuieli cu deductibilitate limitată

Modificările privesc detalierea privind unor cheltuieli sociale, unde deductibilitatea este admisă în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit reglementărilor din Codul muncii.

– Din categoriile care intră sub incidența acestei limite, modificările privesc încadrările care, până în prezent se refereau la cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea.

În noua redactare nu se mai regăsesc, în detaliere, creşele, fiind introdusă, în schimb, o încadrare separată care priveşte cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități de educație timpurie, conform alin. (4) lit. i1) și i2);09/11/2020 – punctul va fi introdus prin Legea nr. 239/2020.

La capitolul privind deductibilitatea altor cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern se introduc două noi încadrări, astfel:

  • Cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare.
  • Contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educația timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educația timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

 Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Amortizarea fiscală

În categoria mijlocelor fixe considerate amortizabile se face, în sensul celor de mai sus, actualizarea necesară, astfel că aici sunt incluse:

  • mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;
  • investițiile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Impozitul pe venit

Venituri neimpozabile. La categoriile de venituri neimpozabile, potrivit modificărilor aduse de recenta lege, se încadrează şi bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale.

Venituri din activităţi independente. Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic și învățământului dual preuniversitar și universitar, în conformitate cu reglementările  legale din domeniul educației naționale, cu excepția cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit regulilor privind amortizarea, prevăzute în Titlul II din Codul fiscal.

Venituri din salarii şi asimilate salariilor. La detalierea veniturilor care NU sunt impozabile au fost incluse şi sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here