În cadrul acestui articol vom analiza operaţiunile privind rezervele, comparând aspectele din noile reglementări contabile (OMFP 1802/2014), în raport cu reglementarea contabilă anterioară (OMFP 3055/2009).  

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP 3055/2009)

Cu ajutorul contului  106Rezerve” se ţine evidenţa rezervelor constituite. 

Cu ajutorul contului 106Rezerve” se ţine evidenţa rezervelor constituite. 

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve de valoare justă, rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină şi alte rezerve.

Soldul contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

Soldul contului 106 reprezintă rezervele existente şi neutilizate.

Operaţiunile privind rezervele

profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent, repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129=106); 

profitul net contabil realizat la închiderea exerciţiului curent repartizat la rezerve în baza unor prevederi legale (129=106); 

profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117=106);

profitul net realizat în exerciţiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (117=106); 

 

capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105=106); 

primele de capital transferate la rezerve (104=106); 

primele de capital transferate la rezerve (104=106);

 

diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei (261, 263, 265=106); 

majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 262, 263, 265=106); 

majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora (261, 263, 265=106); 

câştigurile legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve, potrivit legii (141=106); 

câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141=106).

partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264=106). 

partea cuvenită investitorului din rezervele înregistrate de întreprinderea asociată în care se deţin participaţii, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă (264=106); 

rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii (106=101);

 

rezervele destinate majorării capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzătoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (106=101);

Operaţiune care nu se regăseşte în noua reglementare contabilă.

diferenţa favorabilă de schimb valutar, înregistrată la consolidare, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (765=106); 

Operaţiune care nu se regăseşte în noua reglementare contabilă.

diferenţa nefavorabilă de schimb valutar, înregistrată la consolidare, în relaţie cu un element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (106=665). 

Operaţiune care nu se regăseşte în noua reglementare contabilă.

diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferată la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective (106=764); 

Operaţiune care nu se regăseşte în noua reglementare contabilă.

valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor (644=106); 

– rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106=117); 

– rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exerciţiile precedente, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor/asociaţilor (106=117);

decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106=456); 

decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi, în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii (106=456);

Operaţiune care nu se regăseşte în noua reglementare contabilă.

ajustarea rezervei de valoare justă, urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (106=501); 

Operaţiune care nu se regăseşte în noua reglementare contabilă.

creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusă direct în capitalul propriu, în cadrul situaţiilor financiare consolidate (501=106); 

pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (106=149). 

pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve (106=149);

 
Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here