Continuăm seria materialelor dedicate analizei comparative a reglementărilor contabile, cu un articol pe tema operaţiunilor privind rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale, comparând aspectele din noile reglementări contabile (OMFP 1802/2014), în raport cu reglementarea contabilă anterioară (OMFP 3055/2009). 

ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Cu ajutorul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale. 

Cu ajutorul contului  105 „Rezerve din reevaluare”  se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale.

Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.

Contul 105 este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului 105 reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii. 

Operaţiunile privind rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale

creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 215, 216, 217=105).

creşterea faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214=105).

capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105=117);

capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (105=1065);

descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale (105=211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);

descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale (105=211, 212, 213, 214);

ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105=281). 

ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105=281).


Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here