În sensul reglementărilor contabile, veniturile de exploatare cuprind:

 • venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
 • venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
 • alte venituri din exploatare

Aceste elemente se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. 

Analiză comparativă

Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Contul 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi”

Contul 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi.

În creditul contului 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi” se înregistrează:

În creditul contului 754 „Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi” se înregistrează:

– veniturile din creanţele reactivate (411, 461, 451, 453=754).

– veniturile din creanţele reactivate (411, 461, 451, 453=754).

Contul 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale”

 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creşterii rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.

 

În creditul contului 755 „Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale” se înregistrează:

 

– valoarea creşterii faţă de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, recunoscută ca venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea, recunoscută anterior la acel activ (211 la 217=755).

 

Contul 758 „Alte venituri din exploatare”

Contul 758 „Alte venituri din exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.

În creditul contului 758 „Alte venituri din exploatare” se înregistrează:

În creditul contului 758 „Alte venituri din exploatare” se înregistrează:

– sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428=758);

– sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428=758);

– valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (461=758);

– valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor (461=758);

– valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (411, 451, 453, 461, 418=758);

   – valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de terţi (411, 451, 453, 461, 418=758);

– cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate sau la scoaterea din evidenţă a activelor (475=758);

– cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate (475=758);

– bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531=758);

– bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531=758);

– bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303=758);

– bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);

– drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426=758);

– drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426=758);

– sumele cuvenite unităţii, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite şi taxe (448=758);

– sumele cuvenite unităţii, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite şi taxe (448=758);

– preţul de vânzare al imobilizărilor necorporale şi corporale cedate (451, 453, 461=758);

– preţul de vânzare al imobilizărilor necorporale şi corporale cedate (451, 453, 461=758);

– diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor care fac obiectul participaţiei (261, 262, 263, 265=758);

 – diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entităţi şi valoarea mărfurilor care fac obiectul participaţiei (261, 263, 265=758);

– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii faţă de furnizori, creditori diverşi, acţionari/asociaţi (401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele respective=758);

– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii faţă de furnizori, creditori diverşi, acţionari/asociaţi (401, 404, 462, 455, 457 şi alte conturi în care urmează să se evidenţieze sumele respective=758);

– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit şi alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438=758).

– sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de şomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit şi alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438=758).


Documente
:  Contracte, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea veniturilor de exploatare, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here