În sensul reglementărilor contabile, cheltuielile financiare cuprind:

 • pierderi din creanţe legate de participaţii;
 • cheltuieli privind investiţiile financiare cedate;
 • cheltuieli din diferenţe de curs valutar;
 • cheltuieli privind dobânzile;
 • cheltuieli privind sconturile acordate;
 • alte cheltuieli financiare.

Analiză comparativă între noua reglementare contabilă din 2015 şi reglementarea contabilă anterioară 2008 – 2014 

Noua reglementare contabilă

(OMFP nr. 1802/2014)

Reglementarea contabilă anterioară

(OMFP nr. 3055/2009)

Reglementarea contabilă anterioară

(Anexa la OMFP 2.374/2007 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 1.752/2005)

În vigoare de la 01.01.2015

În vigoare de la 01.01.2010 până la 01.01.2015

În vigoare de la 14.01.2008 până la 01.01.2010

Contul 663 “Pierderi din creanţe legate de participaţii”

Contul 663 “Pierderi din creanţe legate de participaţii”

Contul 663 ”Pierderi din creanţe legate de participaţii” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate. 

În debitul contului 663 “Pierderi din creanţe legate de participaţii” se înregistrează:

În debitul contului 663 “Pierderi din creanţe legate de participaţii” se înregistrează:

În debitul contului 663 ”Pierderi din creanţe legate de participaţii” se înregistrează: 

– valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663=267).

– valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663=267).

– valoarea pierderilor din creanţe imobilizate (663=267). 

Contul 664 “Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate”

Contul 664 “Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate”

Contul 664 ”Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate. 

În debitul contului 664 “Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” se înregistrează:

În debitul contului 664 “Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” se înregistrează:

În debitul contului 664 ”Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” se înregistrează: 

– valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (664=261, 262, 263, 265);

– valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (664=261, 263, 265);

– valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (664=261, 263, 265); 

– pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664=501, 506, 508).

– pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664=501, 506, 508).

– pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664=501, 506, 508). 

Contul 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

Contul 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”

Contul 665 ”Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.  

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar. 

În debitul contului 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” se înregistrează:

În debitul contului 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” se înregistrează:

În debitul contului 665 ”Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” se înregistrează: 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanţelor în valută (665=267, 411, 413, 451, 453, 456, 461);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanţelor în valută (665=267, 411, 413, 451, 453, 456, 461);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanţelor în valută (665=267, 411, 413, 451, 453, 456, 461); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665=267, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461); 

   – diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665=232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanţelor la închiderea exerciţiului financiar (665=232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 453, 456, 461);

 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor plătite, la decontarea acestora (665=232, 234, 409);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor plătite, la decontarea acestora (665=232, 234, 409); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (665=512, 531, 541);

   – diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (665=512, 531, 541);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (665=512, 531, 541); 

 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor încasate, la decontarea acestora (665=419);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor încasate, la decontarea acestora (665=419); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665=161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665=161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la încheierea exerciţiului financiar (665=161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a depozitelor şi altor valori de trezorerie în valută (665=512, 531, 541, 542, 267, 508);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a depozitelor şi altor valori de trezorerie în valută (665=512, 531, 541, 542, 267, 508);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar a disponibilităţilor bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie, precum şi a altor valori de trezorerie în valută (665=512, 531, 508, 541, 542); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor şi avansurilor de trezorerie în valută (665=267, 508, 541, 542);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor şi avansurilor de trezorerie în valută (665=267, 508, 541, 542);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor şi avansurilor de trezorerie în valută (665=508, 541, 542); 

– diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare (665=107);

  – diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare (665=107);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente participaţiilor în societăţile nerezidente consolidate, la cedarea acestora (665=107).

– diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (665=103).

– diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină (665=106).

 

Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile”

Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile”

Contul 666 ”Cheltuieli privind dobânzile” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.

În debitul contului 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se înregistrează:

În debitul contului 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se înregistrează:

În debitul contului 666 ”Cheltuieli privind dobânzile” se înregistrează: 

– valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666=168);

– valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666=168);

– valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (666=168); 

– dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (666=404);

– dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (666=404);

– dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (666=404); 

– valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (666=451, 453);

   – valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (666=451, 453);

– valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (666=451, 453); 

– valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii (666=455);

– valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii (666=455);

– valoarea dobânzilor cuvenite acţionarilor/asociaţilor pentru disponibilităţile lăsate temporar la dispoziţia entităţii (666=455); 

– valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operaţiunile de cumpărare cu plata în rate (666=471);

– valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operaţiunile de cumpărare cu plata în rate (666=471);

– valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operaţiunile de cumpărare cu plata în rate (666=471); 

– valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666=512);

– valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666=512);

– valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (666=512); 

– valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (666=518, 519).

– valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (666=518, 519).

– valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (666=518, 519). 

Contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”

Contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”

Contul 667 ”Cheltuieli privind sconturile acordate” 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor. 

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor.

În debitul contului 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate” se înregistrează:

În debitul contului 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate” se înregistrează:

În debitul contului 667 ”Cheltuieli privind sconturile acordate” se înregistrează: 

– valoarea sconturilor acordate clienţilor, debitorilor sau reţinute de bănci (667=411, 461, 511, 512).

– valoarea sconturilor acordate clienţilor, debitorilor sau reţinute de bănci (667=411, 461, 511, 512).

– valoarea sconturilor acordate clienţilor, debitorilor sau reţinute de bănci (667=411, 461, 511, 512). 

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare”

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare”

Contul 668 ”Alte cheltuieli financiare”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă. 

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare” funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 66 “Cheltuieli financiare”.

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare” funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 66 “Cheltuieli financiare”.

Contul 668 ”Alte cheltuieli financiare” funcţionează similar celorlalte conturi din grupa 66 ”Cheltuieli financiare”.

În debitul contului 668 “Alte cheltuieli financiare” se înregistrează:

În debitul contului 668 “Alte cheltuieli financiare” se înregistrează:

În debitul contului 668 ”Alte cheltuieli financiare” se înregistrează: 

– diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (668=401, 404, 408, 462, 512);

– diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668=401, 404, 408, 419, 462, 512);

– diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor şi creditorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (668=401, 404, 408, 419, 462, 512); 

– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668=167);

– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668=167);

 

– diferenţele nefavorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (668=411, 418, 461);

– diferenţele nefavorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668=411, 418, 409, 461);

– diferenţele nefavorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (668=411, 418, 409, 461); 

– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (668=451, 453, 512);

– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668=451, 453, 512);

– diferenţele nefavorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (668=451, 453, 512); 

– diferenţe nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a creanţelor imobilizate, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării lor (668=451, 453, 267);

– diferenţe nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, precum şi a creanţelor imobilizate, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668=451, 453, 267);

– diferenţe nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar sau cu ocazia decontării acestora (668=451, 453);

 

– diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668=501, 506);

– diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668=501, 506).

– diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668=501, 506). 

– partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, cu ocazia consolidării prin metoda punerii în echivalenţă a participaţiilor deţinute de investitor în aceste entităţi (668=264).

– partea cuvenită investitorului din pierderea înregistrată în exerciţiul financiar curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată (668=264). 

 

 

– diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668=232, 234);

 

 

Documente: Contracte în formă scrisă,  facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.

Referitor la contabilizarea cheltuielilor financiare, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica

 • dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
 • dacă operaţiunile au fost reale şi se justifică utilitatea acestora;
 • dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
 • dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
 • dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
 • dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
 • dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
 • dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
 • dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că:

 • elementele de cheltuieli nu sunt denaturate şi sunt corect clasificate.
 • toate elementele de cheltuieli sunt procesate în perioada corectă.
 • toate elementele de cheltuieli sunt corect raportate.
 • registrul jurnal este păstrat în mod corespunzător.

Temei legal:

Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here