200.000 de persoane beneficiază de ajutor social pentru venitul minim garantat, conform cifrelor oficiale de la Ministerul Muncii, din vara acestui an, se arată într-un proiect de lege inițiat la Senat. Propunerea legislativă vine în sprijinul beneficiarilor, care ar putea să își suplimenteze veniturile, câștigând sume de bani ca zilieri.

Forma actuală a legii prevede că beneficiarii ajutorului social pot presta activități sezoniere dar nu pot renunța la efectuarea activităților lunare, lucrările de interes local dispuse de primărie. Propunerea exclude aceste activități dacă beneficiarul prestează ca zilier, cu același număr de ore din totalul celor pe care ar fi trebuit să le facă la autoritatea locală.

Primarii vor întocmi Registrul zilierilor, iar persoanele care refuză înscrierea sau participarea la activitățile prevăzute în acesta, pierd dreptul la ajutor social.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

„Art. 61

Alin. (2) – Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, sunt obligate să se înscrie în Registrul zilierilor în termen de 10 zile de la data emiterii dispoziției de acordarea a venitului minim garantat de către primar.

Registrul zilierilor va fi afișat de primărie și va cuprinde toate activitățile, beneficiarii de lucrări și repartizarea zilierilor pentru activități.

Alin. (5) – Orele efectuate în cadrul activităților cuprinse în Registrul zilierilor vor fi scăzute de la obligația prevăzută la art. 6 alin. 2-4.

Persoanele care refuză participarea la activitățile din Registrul zilierilor pierd dreptul la ajutorul social.

Art. 62

Alin. (2) – Remunerarea acestor activități, norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere direct între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Art. 151 – După alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), care va avea următorul conținut:

(21) Refuzul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a se înscrie în Registrul zilierilor conduce la încetarea dreptului de a fi beneficiare de ajutor social”.

Propunerea legislativă este în dezbatere publică la Senat, prima cameră sesizată.

Ai nevoie de Legea nr. 416/2001? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here