Ordinul nr. 1905/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2.034/2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale este în vigoare de la 14 noiembrie 2022.

Procedura de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale şi de efectuare a înregistrărilor, denumită în continuare Procedură, reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 27 şi 28 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, înfiinţat în vederea asigurării informaţiilor necesare cu privire la situaţia şi evoluţia domeniului economiei sociale la nivel naţional, denumit în continuare Registru, se administrează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin Compartimentul economie socială.

Acesta cuprinde următoarele secţiuni:

a) Secţiunea 0. Judeţ sau Structură teritorială;

b) Secţiunea A. Date de identificare persoană juridică de drept privat;

c) Secţiunea B. Atestat de întreprindere socială;

d) Secţiunea C. Marca socială;

e) Secţiunea D. Date tehnice şi financiare;

f) Secţiunea E. Abateri/Sancţiuni.

Funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de economie socială de la nivelul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv de la nivelul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti au obligaţia de a completa Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale cu date despre întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie atestate, respectiv certificate, după caz, conform prevederilor Legii nr. 219/2015 şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

REGISTRUL UNIC de evidenţă a întreprinderilor sociale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here