Aseară a fost publicată în Monitorul Oficial un act normativ ce aduce modificări majore privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL). Modificarea structurală fundamentală constă în introducerea în legislație a cadrului normativ pentru întocmirea „registrului public” în care se înregistrează persoanele plătite din fonduri publice, care exercită o funcție în baza unui contract individual de muncă, a unui act administrativ de numire ori a unui „alt fel de act emis în condițiile legii”.

În esență, prin HG nr. 877/2016 care modifică HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, se impune instituțiilor publice conducerea REVISAL-ului. 

În același timp se păstrează obligația întocmirii registrului general de evidență a salariaților pentru angajatorii din mediul privat.

Registrul general de evidență a salariaților administrat de Inspecția Muncii se compune din două părți:

 • registrul privat în care sunt înregistrate contractele de muncă întocmite conform Codului muncii de către angajatori privați;
 • registrul public ce se completează de către instituțiile/ autoritățile publice cărora le sunt aplicabile dispozițiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Legiuitorul enumeră punctual elementele obligatorii de declarat în cele două registre cum ar fi datele de identificare ale salariatului, data angajării, funcția/ocupația, tipul contractului de muncă, durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, salariul de bază și sporurile.

Se păstrează aceleași termene de transmitere la Inspectoratul Teritorial de Muncă a registrului astfel:

 • la angajarea unui nou salariat datele se transmit cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către noul salariat;
 • la încetarea contractului de muncă se transmite cel mai târziu la data încetării contractului de muncă;
 • în cazul suspendării contractului de muncă datele se transmit în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data suspendării contractului sau de la data când s-a încheiat suspendarea;
 • în cazul detașării comunicarea datelor se face cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară datei de la care începe detașarea.

Orice modificare privind datele de identificare ale angajatorului respectiv sediul sau după caz, domiciliul acestuia, se comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția modificării.

Procedura de transmitere a datelor se va stabili prin ordin al Ministrului Muncii.

Alte informații relevante:

 • angajatorii vor întocmi un dosar personal/profesional pentru fiecare salariat sau fiecare persoană plătită din fonduri publice.
 • la încheierea raportului de muncă, angajatorii au obligația să elibereze salariatului o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul și vechimea în muncă.
 • la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligați să îi elibereze acestuia un extras din registrul salariaților în termen de maxim 15 zile de la data solicitării.
 • orice persoană poate să solicite inspecției muncii date din registrul salariaților iar această instituție este obligată să elibereze documentul în termen de 5 zile.
 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei prestarea muncii fără ca datele să fie trimise în REVISAL pentru fiecare dintre persoanele identificate.
 • constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 3.000 lei refuzul angajatorilor de a elibera documentele solicitate de salariat (adeverințele de vechime și extrase).

Ai nevoie de Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here