Conform regulilor contabile, veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • societatea a transferat cumpărătorului riscurile și avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
 • societatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deținerii în proprietate a acestora și nici nu mai deține controlul efectiv asupra lor;
 • mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil;
 • este probabil că beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate; 
 • costurile tranzacției pot fi evaluate în mod credibil. 

SCHEMA COMPARATIVĂ

Condiţii de livrare CFR – (Cost and Freight – Cost și navlu) conform INCOTERMS.

 • Vânzătorul angajează nava, o încarcă şi o duce în portul de destinaţie convenit.
 • Vânzătorul are obligaţia de a plăti navlu-ul şi costurile necesare pentru aducerea mărfii în portul de destinaţie convenit, însă în momentul în care marfa trece de balustrada vasului în portul de încărcare, riscurile de pierdere sau deteriorare precum şi orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost încărcată la bordul navei, se transferă de la vânzător la cumpărător.
 • Obligaţia de vămuire a mărfii pentru export revine vânzătorului.

Condiţii de livrare CIF (Cost, Insurance and Freight) conform INCOTERMS..

 • Vânzătorul are aceleaşi obligaţii ca în cazul termenului CFR dar suplimentar, trebuie să suporte asigurarea maritimă care să acopere riscul cumparatorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului.
 • Vânăatorul încheie contractul şi plăteşte prima de asigurare.
 • Vânzătorul are obligaţia de vămuire a mărfurilor pentru export.
 • Termenul CIF este compatibil numai cu transportul maritim şi fluvial de mărfuri.

Tratament contabil pentru condiţii de livrare CFR

 • Venitul este înregistrat în contabilitate atunci când produsele au fost încărcate la bordul vasului, sunt vămuite pentru export şi vânzătorul a contractat transportul.
 • Cheltuiala cu transportul este înregistrată în contabilitate la aceeaşi dată la care are loc înregistrarea venitului, chiar daca nu s-a primit factura de transport.

Tratament contabil pentru condiţii de livrare CIF:

 • Venitul este înregistrat în contabilitate atunci cand produsele au fost încarcate la bordul vasului, sunt vămuite pentru export şi vânzătorul a contractat transportul şi asigurarea.
 • Cheltuiala cu transportul şi asigurarea este înregistrată în contabilitate la aceeaşi dată la care are loc recunoaşterea venitului, chiar daca nu s-a primit factura de transport şi/sau decontul de asigurare.

În acest context, registrul jurnal al principalelor operaţiuni în situaţia vânzării de marfă la export în condiţii de livrare CIF cuprinde:

Operatiune

Debit

Credit

Valoare (explicatia valorii)

Cumpărare de marfă, conform factură fiscală

%

=

401. Furnizori

Valoare marfă cumpărată cu TVA

371. Mărfuri

Valoare marfă cumpărată fără TVA (costul de achiziţie)

4426. TVA deductibilă

TVA

Vânzare de marfă la export în condiţie de livrare CIF

4111. Clienţi

=

%

Valoare externă CIF = asigurare externă + transport extern + valoare externă FOB

707. Venituri din vânzare de marfuri

Valoare externă FOB

708. Venituri din activităţi diverşi

Asigurare externa + Transport extern

Descărcarea gestiunii de mărfurile vândute

607. Cheltuieli privind mărfurile

 =

371. Marfuri

Valoare marfă vândută fără TVA (costul de achiziţie)

Factura privind asigurarea externă 

613. Cheltuielile cu primele de asigurare

 =

401. Furnizori

Valoare asigurare externă

Încasarea mărfurilor vândute în condiţia de livrare CIF

5124. Conturi la bănci în valută

 =

%

Valoare factură externă CIF + diferenţe de curs valutar

4111. Clienţi

Valoare externă CIF

765. Venituri din diferenţe de curs valutar

Diferenţe de curs valutar

Factură privind cheltuieli de transport pe parcurs extern

%

 =

401. Furnizori

Total Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal + Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal

665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar


Temei legal:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
 • Bădoi, M. – “Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile”, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here