Inspecţia Muncii publică spre consultare specificaţiile de completare a registrului electronic, aferente soluţiei tehnice ce urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011.

Documentele se adresează în special angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, regulile de completare aferente fiecărui element, incluzând şi un exemplu de generare a registrului:
specificaţii tehnice (format .pdf – Portable Document Format)
reguli de completare (arhivat în format .zip – cuprinde 4 fişiere .xsd – XML Schema Definition)
exemplu (arhivat în format .zip)
Până pe data de 15 iulie a.c., sunt aşteptate sugestii şi propuneri pe adresa de e-mail:

propuneri.registru@inspectiamuncii.ro.

*

În specificaţiile tehnice privind întocmirea şi transmiterea Registrului General de Evidență a Salariaților (ReGES) versiunea 2.0, propunerea înaintată spre consultare publică precizează faptul că secţiunea introductiva a documentului organizează informaţii generice relavante pentru gestionarea corespunzătoare a documentului, a tipurilor de modificări apărute în soluţia tehnică adoptată de Inspecţia Muncii,  precum şi a cadrului legal care a stat la baza proiectării sistemului ReGES.

Secţiunea introductivă tratează modificările majore intervenite în întocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor, ca urmare a publicării şi intrării în vigoare a H.G. nr. 500/2011. În documentul privind specificaţiile tehnice nu sunt tratate sau detaliate prevederile actului normativ, acestea fiind doar asumate prin soluţia tehnică prezentată. Principalele modificări intervenite în intocmirea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor sunt următoarele:

● Procedura de transmite a registrului general de salariaţi. Pentru alinierea sistemului cu prevederile H.G. nr. 500/2011, se propune ca registrul de salariaţi, conform soluţiei tehnice adoptate, să conţine toţi salariaţii şi contractele angajatorului la momentul transmiterii. Modalitatile de transmitere a registrului valabile în prezent ramân în continuare în vigoare, fiind reglementate prin H.G. nr. 500/2011.

● Structura registrului de salariaţi în format XML se modifică conform specificaţiilor detaliate în continuarea acestui document.

● Extinderea conţinutului. Conţinutul registrului general de evidenţă al salariatilor se va extinde pentru a include modificările impuse prin H.G. 500/2011 cu următoarele categorii de informaţii:

– salariul, sporurile şi cuantumul acestora ;

– informaţii privind suspendările şi detaşările ;

– alte informaţii privind relaţiile de muncă prevăzute prin H.G. nr. 500/2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here