25 Februarie, 2018

Registrul general de evidenţă a salariaţilor – cu precizări!

O recentă modificare adusă la Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor aduce completări la elementeler cuprinse în mod obligatoriu în Registru.

Modificarea a fost făcută prin H.G.nr. 1105/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 798 din 10 noiembrie a.c.

Urmare a acestei modificări, rezultă că Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:

elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE; se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

data angajării – se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

● perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea –  se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative – se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

tipul contractului individual de muncă – se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

 ● durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia – se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;

salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă (acesta fiind textul în noua formulare) - se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză; potrivit completărilor aduse prin hotărârea de Guvern menţionată, se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.

perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale – se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;

data încetării contractului individual de muncă se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011 - se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.

Pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a completa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat, cu obligaţia completării acestuia conform celor de mai sus. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, în una din formele prezentate în actul normativ. Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.

Mai reamintim, în temeiul aceleiaşi hotărâri de Guvern nr. 500/2011, obligaţiile angajatorului privind întocmirea un dosar personal pentru fiecare dintre salariaţi.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu