S-a introdus posibilitatea de a solicita scoaterea din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal în vederea aplicării regimului special de scutire şi în cursul anului, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. în anul precedent nu a fost depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei, sau după caz, în situaţia celor nou înfiinţaţi în anul precedent plafonul determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă;

2. până la data solicitării nu a fost depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

3. solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Cf.

4. anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.

IMPORTANT! Prin excepţie, persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Pentru persoanele care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire, s-a prevăzut obligativitatea ajustării TVA pentru achiziţiile de bunuri şi servicii care urmează  a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit.a) şi b) din Codul fiscal înainte de data anulării calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art 153 din Codul fiscal şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată. Ajustarea se efectuează în ultimul decont de taxă. Se pot efectua corecţii şi ultertior. Pct. 61 (6) c)  şi (8) din Norme Metodologice.

Aceeaşi ajustare se efectuează şi de către persoanele care se înregistează în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, dar în favoarea persoanei impozabile, respectiv prin exercitarea dreptului de deducere. Pct. 61 (10) şi 62 (5) din Norme Metodologice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here