În activitatea practică sunt controverse cu privire la regimul juridic şi fiscal al dividendelor aferente unor acţiuni, după data vânzării lor, respectiv cine are dreptul asupra dividendelor, şi cine are obligaţia plăţii impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pe veniturile din dividende.

Mai precis, după data vânzării (transmiterii) acţiunilor:

  • dividendele se cuvin cedentului sau cesionarului ? şi
  • obligaţia plăţii impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), pe veniturile din dividende, este în sarcina cedentului sau a cesionarului ?

Cesiunea de creanţă este legal definită de art. 1566 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial  nr. 511 din 24 iulie 2009, în vigoare începând cu 1 octombrie 2011, conform căruia „Cesiunea de creanţă este convenţia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanţă împotriva unui terţ”.

Cesiunea de creanţă este un contract care implică:

  • cedentul: persoana care transmite (care cedează, care vinde, care înstrăinează) altcuiva dreptul său asupra unor acţiuni / părţi sociale dintr-o societate comercială
  • cesionarul: persoana căreia i s-au transferat acţiuni / părţi sociale dintr-o societate comercială; persoana care a dobândit, care a obţinut, care  cumpărat acţiuni / părţi sociale dintr-o societate comercială; persoana care a dobândit drepturile pe care le-a avut cedentul.

În baza art. 67, alin. (6) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,  în cazul în care o persoană fizică sau juridică a cesionat (a vândut) acţiunile / părţile sociale dintr-o societate comercială, dividendele care se cuvin până la data cesionării (transmiterii, vânzării) acţiunilor / părţile sociale aparţin cesionarului în afară de cazul în care părţile au convenit altfel.

La societăţile comerciale la care profitul contabil net obţinut până la data cesionării (vânzării) acţiunilor/părţilor sociale a fost repartizat fie în contul 106 „Rezerve”, fie în contul 117 „Rezultatul reportat”, iar după data cesionării (vânzării) acţiunilor/părţilor sociale are loc repartizarea de dividende din contul 106 „Rezerve”, din contul 117 „Rezultatul reportat”, contul 106 „Rezerve” şi din contul 117 „Rezultatul reportat”, sau din orice alt cont, în baza art. 67, alin. (6) din Legea nr. 31/1990 – „Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului, în afară de cazul în care părţile au convenit altfel.”

Dividendele care se cuvin până la data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului indiferent de anul din care provin, indiferent de perioadele în care au fost înregistrate şi ţinute (subtilizate) în diferite conturi (precum în conturile 117 „Rezultatul reportat”, 106 „Rezerve”), indiferent de data de la care au fost preluate din conturile respective şi distribuite, indiferent de anul în care au fost înregistrate în evidenţa financiar–contabilă şi  indiferent de data la care se vor plăti efectiv.

În clarificarea unor asemenea speţe trebuie ţinut cont de două aspecte:

  • dacă părţile au convenit altfel în baza art. 67, alin. (6) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale care prevede că „Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului, în afară de cazul în care părţile au convenit altfel.”
  • termenul de prescripţie de 3 ani de la data distribuirii lor, termen care rezultă şi din art. 67 din Legea nr. 31/1990, dar care se încadrează în termenul general de prescripţie stabilit prin Decretul nr. 167/1958, republicat, privitor la prescripţia extinctivă

Dividendele care se cuvin după data transmiterii acţiunilor aparţin cedentului (celui care le-a cumpărat) numai în cazul în care părţile au convenit altfel (în baza art. 67, alin. (6) din Legea nr. 31/1990).

Ai nevoie de Legea societăților nr. 31/1990? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here