Şi în anul 2018 sunt frecvente cazurile în care unor persoane li se achită veniturilor obţinute în anii anteriori, venituri care pot proveni din neplată (indiferent de motive), din diferenţe de salarii, din hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile etc.

Pentru asemenea venituri se ridică următoarea întrebare: pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuţiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile, sau căreia îi sunt plătite veniturile?

Exemplu.  Un venit, aferent lunii iunie 2016 (provenit din necalculare, din neplată, din diferenţe de salarii, din hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile), care se plăteşte în martie 2018, se supune contribuţiilor sociale pe baza prevederilor legale (care reglementau contribuţiile sociale) în vigoare lunii iunie 2016, sau a celor în vigoare în martie 2018?

Principiul de bază, cu valoare universală, în stabilirea obligaţiilor fiscale, aplicat constant şi cu fermitate în legislaţia fiscală, prevede că veniturile obţinute într-o lună, indiferent în ce perioadă de timp au fost obţinute acestea, se supun obligaţiilor fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale etc.) pe baza prevederilor legale în vigoare la data realizării venitului, la data efectuării cheltuielilor aferente veniturilor respective, indiferent de data înregistrării acestora în evidenţele financiar – contabile, cu excepţiile prevăzute expres prin lege.

În exemplul de mai sus, venitul aferent lunii iunie 2016, care se plăteşte în martie 2018, se supune contribuţiilor sociale pe baza prevederilor legale în vigoare lunii iunie 2016.

Legislaţia fiscală a fost constantă şi fermă în aplicarea acestui principiu, ultim prevedere în acest sens fiind cea din art. II din OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 885 din 10 noiembrie 2017, prin care se dispune (sublinierile ne aparţin):

„Art. II. Pentru prevederile titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” sunt aplicabile următoarele dispoziţii tranzitorii:

(1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuţiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.

(2) Prevederile titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” se vor aplica veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.

(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde, pensii sau diferenţe de pensii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se aplică prevederile legale în vigoare în acea perioadă. Contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii, se plătesc şi se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.”.

Altfel spus, obligaţiile bugetare se supun judecăţii fiscale pe baza prevederilor legale în vigoare în perioada în care s-au obţinut veniturile şi s-au efectuat cheltuielile care au generat veniturile respective.

O prevedere legală se aplică numai acelor obligaţiile bugetare născute în perioada de aplicare a acesteia.

Data naşterii unei obligaţii bugetare (rezultată din efectuarea unor cheltuieli şi/sau din obţinerea unor venituri aferente acestora) este data la care s-au obţinut veniturile şi s-au efectuat cheltuielile care au generat veniturile respective.

Stabilirea unei obligaţii bugetare se face numai pe baza veniturilor obţinute şi a cheltuielilor efectuate pentru obţinerea veniturilor respective, numite, în fiscalitate, „cheltuieli aferente veniturilor”.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. Pentru diferente de salarii obtinute prin Hotarari Judecatoresti pt. perioada 01.2010-05.2011 ce cota de impozit se utilizeaza, 10% sau 16%,daca fac plata in 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here