OUG nr. 13 din 24 Februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 0197 din 26 februarie 2021.

Prin actul normativ se reformulează mai clar regimul fiscal al cadourilor și tichetelor cadou acordate cu ocazia zilelor de Paște și Crăciun sau pentru alte culte religioase două zile similare, sau cu ocazia zilei de 1 iunie sau cu ocazia zilei de 8 martie, când acestea se acordă doamnelor. Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii martie 2021.

Acordarea tichetelor cadou cu ocaziile mai sus amintite nu reprezintă venit de natură salarială, dacă valoarea tichetelor cadou acordată pentru fiecare persoană și cu fiecare ocazie nu depășește 150 lei. Dacă suma depășește 150 lei, suma ce depășește această valoare este supusă impozitului pe venitul din salarii și asigurărilor sociale obligatorii.

Notă: nu sunt modificări deosebite, se transferă norma de aplicare în cadrul Codului fiscal.

Foarte important: regimul fiscal la acordarea de tichete cadou în alte ocazii decât cele patru menționate, nu a suferit modificări. Art. 142 lit. r) din Codul fiscal nu a fost abrogat.

La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a)ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, cu excepția indemnizațiilor de vacanță acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 150 lei:

(i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;”, scrie in actul normativ. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here