Ordonanță de urgență nr. 192 din 05 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1042 din 06 noiembrie 2020.

OUG nr. 192/2020 aduce câteva măsuri de respectare a purtătii măștii în toate spațiile publice, la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun, însă dispune în principal asupra modului de realizare a activității prin telemuncă.

Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau în regim de telemuncă acolo unde specificul activității permite. Reținem faptul că dipoziția de a stabili acest regim de muncă aparține angajatorului, fără să se solicite consimțământul salariatului.

Până la data prezentei ordonanțe, prevederile de la art. 17 din Legea nr. 55/2020 privind decretarea stării de alertă, au stabilit existența consimțământului salariatului.

În urma OUG nr. 192/2020, pe durata stării de alertă, angajatorul este cel care stabilește regimul de muncă la domiciliu sau prin telemuncă.

Desigur, se impune respectarea Codului muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificări ulterioare și a Legii nr. 81/2018 privind telemunca.

Cu această ocazie, se modifică și legea privind telemunca în sensul că angajatorul trebuie să asigure salariatului aflat în regim de telemuncă mijloacele aferente tehnologiei comunicațiilor, inclusiv echipamentele de muncă, iar dacă părțile agreează, pot fi folosite cele personale ale salariatului, urmând să se consemneze acest fapt într-un acord în formă scrisă.

Notă: a se analiza legea privind telemunca în ansamblul său, întrucât se pot deconta în anumite condiții cheltuielile suportate de salariat pentru realizarea activității de telemuncă cum ar fi o cotă din energia electrică, costul cu internetul sau telecomunicațiile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here