18 Ianuarie, 2020

Regimul contractelor cu statul, în infrastructura rutieră

Prin Ordinul ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 558/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 570 din 10 august a.c., a fost modificat şi completat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice.

Amendamentele se referă, în principal, la raporturile dintre antreprenor şi beneficiar cu privire la  plăţile în avans din fonduri publice.

Ministerul a considerat necesar să aducă corecţii în caz de nerecuperare a avansului acordat, situaţie în care beneficiarul calculează şi va facturează Antreprenorului penalităţi ce trebuie achitate de acesta din urmă în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa rămasă nerambursată şi penalităţile aferente acesteia, în situaţia neachitării de către Antreprenor a facturilor de penalităţi emise de către Beneficiar, Beneficiarul va executa garanţia pentru plata avansului. Valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului va fi acoperitoare pentru valoarea avansului acordat, TVA-ul aferent avansului, precum şi prejudiciile ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

Dacă în termen de 90 zile după acordarea avansului nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera din avansul acordat, în procentul specificat în anexa la ofertă, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităţilor pentru o perioadă de încă 90 de zile.

De asemenea, în situaţia în care, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor, nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată prin care Beneficiarul să poată recupera în procentul specificat în anexa la ofertă un procent din avansul acordat, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităţilor pentru o perioadă de încă 90 de zile.

Ori de câte ori, timp de 90 de zile consecutive, pe parcursul execuţiei lucrărilor nu va fi emis cel puţin un certificat interimar de plată, Antreprenorul este obligat să majoreze valoarea scrisorii de garanţie pentru plata avansului cu valoarea corespunzătoare penalităţilor pentru încă o perioadă de 90 de zile, astfel încât valoarea garanţiei pentru plata avansului să fie acoperitoare în orice moment atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

Alte modificări aduse prin actul normativ se referă la:

- condiţiile speciale ale contractului pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare;

- regimul plăţilor în avans, prevăzut în Anexa 2 la ordin, privitoare la condiţii speciale ale contractului pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar;

- plăţile la care este obligat beneficiarul, în baza facturii conform cu certificatul de plată acceptat.

*

Despre condiţiile contractuale FIDIC. Prin H.G.nr. 1405/2010, în vigoare de la data publicării in Monitorul oficial nr.51 din 20 ianuarie 2011 s-a aprobat utilizarea Condiţiilor de contract pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, prevăzute în anexa nr. 1, şi a Condiţiilor de contract pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar, prevăzute la anexa nr. 2, ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice.

Toate unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii au obligaţia de a folosi aceste condiţii contractuale la încheierea contractelor de lucrări pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, atunci când valoarea estimată a contractului depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 124 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În urma modificărilor aduse la O.U.G. nr.34 prin ordonanţa de urgenţă nr.76/2010, pragul valoric este de 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu