24 August, 2019

Regimul câinilor cu stăpân a fost modificat!

O reglementare recent modifică Normele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1/2014. 

Modificările au fost aduse prin Ordinul nr. 38/2019 al ANSVSA, publicat în Monitorul oficial nr. 234 din 27 martie 2019 şi are ca scop să pună reglementarea de bază în acord cu Decizia CCR nr. 23/2018 prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi referitoare la acțiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân.

Reţinem principalele modificări aduse la Normele menţionate. 

Registru de evidență a câinilor cu stăpân

În noua redactare, este acceptat exclusiv registrul în format electronic. Colecția de informații în format electronic, aflată în gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentele, informațiile veterinare și datele de identificare ale proprietarului, nominale, păstrate în formă electronică și arhivate într-o bază de date, care permite asigurarea trasabilității unui animal de la momentul identificării și înregistrării până la momentul ieșirii acestuia din sistemul informatic. 

Termene de înregistrare şi identificare

Pentru câinii adulți cu proprietar, înregistrarea se face la solicitarea proprietarului și în orice caz înainte de vânzarea, donarea sau scoaterea în spații publice a acestora.

Condiții. Colegiul Medicilor Veterinari se asigură că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Norme, la care a fost adăugată obligaţia ca, pentru fiecare câine vaccinat antirabic, să se elibereze un carnet de sănătate cu serie și număr unic. 

Obligațiile utilizatorilor, identificatorilor și operatorilor RECS.

Pentru medicul veterinar identificator și operator al RECS obligațiile modificate îi impun:

- să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de sănătate și să înmâneze documentul proprietarului animalului pentru fiecare câine vaccinat antirabic;

- pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la cererea proprietarilor, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, doar dacă prin carnetul de sănătate se face dovada că animalul a fost vaccinat antirabic în ultimele 12 luni, iar în cazul rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la ultima vaccinare antirabică, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare.

- pentru câinii care părăsesc teritoriul României și au fost identificați prin microcipare, să elibereze, la solicitarea proprietarului, suplimentar față de carnetul de sănătate, un pașaport, cu condiția ca datele înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și cele înscrise în RECS să certifice faptul că acesta a fost vaccinat antirabic după ce a fost identificat și, în cazul primei vaccinări sau al rapelului ce a depășit 12 luni de la ultima vaccinare, că nu au trecut mai puțin de 21 de zile de la data vaccinării, iar în cazul vaccinărilor de rapel, că acestea au fost efectuate în ultimele 12 luni, fără a fi depășit termenul de un an de la ultima vaccinare;”.

- să vaccineze contra rabiei doar câinii care, la momentul vaccinării, sunt însoțiți de carnete de sănătate, conform prezentelor norme, sau pentru care se eliberează un carnet de sănătate, conform prezentelor norme, cu ocazia vaccinării. 

Medicii veterinari de liberă practică ce au calitatea de identificatori și operatori RECS

Aceştia sunt prestatori ai serviciilor de identificare a câinilor și de înregistrare a acestora în RECS și completează datele solicitate prin rubricația pașaportului doar în baza informațiilor înregistrate în RECS și/sau înscrise în carnetul de sănătate al câinelui și le certifică prin parafare, iar responsabilitatea identificării și înregistrării câinilor, potrivit legii, aparține proprietarilor. 

Obligaţiile Autorităţii

ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București:

- răspunde sesizărilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale;

- anual efectuează verificări privind corespondența datelor înscrise în RECS și constatările din teren, prin sondaj, pentru un procent de minimum 10% din câinii identificați și vaccinați.

- legalizează pașaportul la solicitarea proprietarilor, dacă animalul de companie face obiectul unei mișcări în țări terțe care solicită acest lucru, efectuând următoarele acțiuni:

verificarea identității animalului și coroborarea informațiilor din RECS cu informațiile din pașaport și carnetul de sănătate;

aplicarea, pe pașaport, a unui timbru sec, precum și aplicarea ștampilei direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente în realizarea legalizării, în locul prevăzut la rubrica XI din pașaport. 

Obligațiile administratorilor și personalului din adăposturilor publice

După emiterea deciziei de adopție sau de revendicare, după caz, câinii neidentificați la intrarea în adăpost se identifică și se înregistrează în RECS și li se eliberează un carnet de sănătate în care sunt înscrise datele lor de identificare, datele de identificare ale proprietarului și acțiunile sanitar-veterinare efectuate.

Adăposturile publice și private care dețin câini adoptați la distanță sunt proprietarii de drept ai animalelor, acestea fiind în consecință înregistrate în RECS, și au obligația de a respecta cerințele privind identificarea și înregistrarea în RECS a animalelor cazate în acest scop. 

De reţinut şi de reflectat

În Dispoziţiile finale, Normele prevăd că deținerea de câini neidentificați și neînregistrați este interzisă.

Din păcate – am mai adăuga noi, cu permisiunea cititorilor – Normele nu au nimic de spus despre stăpânii care îşi maltratează sau – şi mai rău – îşi abandonează câinii în pădure sau în alte spaţii publice…

Ai nevoie de Ordinul nr. 38/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu