Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiţii speciale.

Obligaţia este prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 935 din 29 decembrie 2011.

Hotărârea, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, priveşte stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv locurile de muncă prevăzute în Anexele 2 şi 3 la Lege.

Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, definite prin actul normativ, se realizează în baza următoarelor criterii:

– existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru care se solicită reevaluarea, în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

– existenţa locurilor de muncă pentru care au fost acordate avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante;

– existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a aceloraşi factori de risc identificaţi iniţial pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale;

– identificarea prezenţei efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale sau boli legate de profesiune, pentru care a fost acordat avizul de încadrare în condiţii speciale la locurile de muncă şi pentru care se solicită reevaluarea.

Menţinerea încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în condiţiile îndeplinirii cumulative a criteriilor expuse.

Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:

-nominalizarea de către angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care fac sau nu parte, potrivit legii, din Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă a locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea;

efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării factorilor de risc existenţi la locul de muncă comparativ cu condiţiile existente la data încadrării în condiţii speciale conform prevederilor legale;

efectuarea expertizei medicale, la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), în vederea verificării sănătăţii lucrătorilor în relaţie cu locul de muncă încadrat în condiţii speciale supus reevaluării. Prin hotărârea de guvern, sunt nominalizate organizaţiile abilitate să efectuze expertiza tehnică necesară în vederea evaluării.

Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate în metodologia de reevaluare, au obligaţia de a solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 1 iulie 2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here