Când se referă la impozitarea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării, Codul fiscal prevede, prin art. 137 alin. (3), că baza de impozitare nu cuprinde, între altele, reduceri de preţ cum sunt rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi altele asemenea, acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei.

Potrivit precizărilor din Normele metodologice, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ nu se cuprind în baza de impozitare a taxei dacă:

– sunt acordate de furnizor sau de către prestator direct în beneficiul clientului la momentul livrării, respectiv în momentul prestării serviciilor prestării şi

– dacă nu constituie, în fapt, remunerarea unui serviciu sau unei livrări. Exemplul oferit în acest sens se referă la situaţii în care un furnizor livrează bunuri şi, potrivit înţelegerii dintre părţi, furnizorul va acoperi orice cheltuieli cu eventuale remedieri sau reparaţii ale bunurilor livrate în condiţiile în care aceste operaţiuni sunt realizate de către client. Furnizorul nu va putea considera că sumele necesare acoperirii acestor cheltuieli sunt considerate reduceri de preţ, acestea fiind în fapt remunerarea unui serviciu prestat de către client în contul său.

ATENŢIE! Baza de impozitare se reduce, potrivit dispoziţiilor art. 138 lit. (c) Cod fiscal, în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

În acest scop furnizorii/prestatorii trebuie să emită facturi cu valorile înscrise cu semnul minus când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului. Prevederile acestui alineat se aplică şi pentru livrări intracomunitare.

În cazul reducerilor de preţ acordate consumatorului final pe bază de cupoane valorice de către producătorii/distribuitorii de bunuri în cadrul unor campanii promoţionale, se consideră că aceste reduceri sunt acordate şi în beneficiul comercianţilor care au acceptat aceste cupoane valorice de la consumatorii finali, chiar dacă în circuitul acestor bunuri de la producători/distribuitori la comercianţi s-au interpus unul sau mai mulţi intermediari cumpărători-revânzători.

Cupoanele valorice trebuie să conţină minimum următoarele elemente:

– numele producătorului/distribuitorului care acordă reducerea de preţ în scopuri promoţionale;

– produsul pentru care se face promoţia;

– valoarea reducerii acordate, în sumă globală, care conţine şi taxa pe valoarea adăugată aferentă reducerii, fără a fi menţionată distinct în cupon;

– termenul de valabilitate a cuponului;

– menţiunea potrivit căreia cupoanele pot fi utilizate numai în magazinele agreate în desfăşurarea promoţiei în cauză;

– instrucţiunile privind utilizarea acestor cupoane;

– denumirea societăţii specializate în administrarea cupoanelor valorice, dacă este cazul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here