Intrarea în vigoare a noului Cod fiscal şi a Codului de procedură fiscală au determinat adaptarea procedurii de reducere a normei de venit în cazul activităţilor agricole, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2204/2015.

Aflat în fază de proiect, pe site-ul ANAF, proiectul de ordin conţine noua procedură de urmat, precum şi formularele modificate.

Pierderi eligibile pentru reducerea normelor de venit

Proiectul pentru noua Procedură prevede că persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, pot beneficia de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia abundentă, secetă și inundaţii, precum şi a epizootiilor. De notat că procedura încă în vigoare are în vedere nu epizotiile (extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de animale dintr-o localitate, regiune etc.), ci pierderile produse de animalele sălbatice.

Condiţiile de eligibilitate

La fel ca în forma actuală a procedurii, trebuie îndeplinite cumulativ, următoarele condiţii:

a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;

b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale (încadrarea pe categorii se regăseşte la art. 105 alin. 2 din noul Cod fiscal);

c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. În declaraţie, contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producției agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor pe care le-am menţionat mai sus şi care sunt prevăzute în noul Cod fiscal la art.106 alin. (5).

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se face, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului sau al municipiului Bucureşti.

Formulare necesare

Prin proiectul de ordin se propune și aprobarea modelului şi conţinutului următoarelor formulare, utilizate în aplicarea procedurii de reducere a normei de venit:

a) “Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”;

b) “Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”;

c) “Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;

d) “Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”;

e) “Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here