Codul fiscal reglementează regimul reducerii normei de venit, proporţional cu pierderile suferite ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile, precum şi a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animalele deţinute.

În aplicarea dispoziţiilor prevăzute de art. 106 din Codul fiscal, preşedintele ANAF  a aprobat Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare. Ordinul de aprobare nr. 1863/2016 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 474/2016.

Condiţii. Procedura se aplică persoanelor fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, o serie de condiţii. Astfel, trebuie ca venitul net să fie stabilit pe bază de norme de venit, pierderea – în proporţie de 30% – să se regăsească pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, iar cel interesat trebuie să fi depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”.

În declaraţie, contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor care permit reducerea normei de venit.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor sau a asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului, iar  formularul „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale, se depune la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit.

Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

Pentru a solicita reducerea venitului anual, se depune la organul fiscal central competent, potrivit legii, formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit„. În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal central la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.

ATENŢIE! Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile. 

Formulare

Prin acelaşi ordin al preşedintelului ANAF au fost aprobate formulare necesare, anume :

  • Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale;
  • Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
  • Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit;
  • Referat privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit;
  • Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activităţi agricole. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here