Decizia nr. 233/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.400 alin. (1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial şi este în vigoare de la 17 mai 2021.

Potrivit deciziei, pentru a se asigura în mod efectiv dreptul la un proces echitabil și garanțiile care se referă la înfăptuirea justiției, este necesar ca redactarea hotărârii judecătorești (motivarea în fapt și în drept) să aibă loc la data pronunțării, întrucât la acest moment procesual, ca rezultat al deliberării, se conturează considerentele ce conduc la soluție, redactarea acestora constituind doar un aspect tehnic de fixare, prin limbaj, a modului în care instanța a judecat.

În același sens s-a pronunțat și Curtea Constituțională a Lituaniei, reținând, în Decizia din 21 septembrie 2006, că „Întrucât motivarea poate fi uneori foarte lungă, pentru a se asigura organizarea eficientă a activității instanțelor, legiuitorul poate prevedea excepții de la regula conform căreia întreaga hotărâre trebuie citită în ședința publică. În asemenea cazuri, hotărârea definitivă trebuie comunicată public în alt mod.

De asemenea, actul normatit prevede că nu este esențial ca întreaga hotărâre (inclusiv motivarea) să fie citită în ședință publică, însă trebuie ca ea să fie redactată înainte de pronunțare și să fie pusă la dispoziția părților și a altor persoane interesate în cel mai scurt timp posibil.

Motivarea hotărârilor judecătorești îndeplinește câteva funcții importante:

  • reprezintă un mecanism de control al instanței, care trebuie să demonstreze că hotărârea sa este legală, dreaptă și corectă, în fapt și în drept;
  • reprezintă o înscriere oficială a argumentelor în favoarea soluției;
  • inspiră un sentiment de încredere socială și constituie un control democratic al administrării justiției;
  • întărește principiul autorității de lucru judecat și al prezumției de nevinovăție;
  • reprezintă temeiul executării hotărârii judecătorești, precum și al contestării acesteia la o instanță superioară.

Amintim că Legea nr. 130 /2021, a modificat Codul de procedură penală, astfel prevederile legale au fost puse în acord cu decizia CCR.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here