29 Ianuarie, 2020

Recursul compensatoriu a fost abrogat de Parlament. Legea va reveni la situația din 2016 privind reducerea pedepsei

Plenul Camerei Deputatilor a votat, în data de 4 decembrie 2019, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu, fără niciun vot împotrivă. Proiectul va fi trimis spre promulgare președintelui țării.

Proiectul a fost inițiat în luna februarie, după punerea în aplicare a noilor prevederi privind recursul compensatoriu, în urma cărora au fost eliberați mai devreme din închisoare peste 12.000 de persoane. Recursul compensatoriu, așa cum era stipulat, adică reducerea din totalul pedepsei a 6 zile pentru 30 de zile executate în condiții de detenție necorespunzătoare, a intrat în vigoare în 21 iulie 2019.

Inițiatorii au susținut, în expunerea de motive a proiectului de abrogare, că “fenomenul infracțional în Romania, care cuprinde actele de corupție, marea infracționalitate și mica infracționalitate, este scăpat de sub control”.

Senatul a respins însă proiectul de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare si de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Camera Deputaților, care este for decizional, a analizat proiectul în Comisia juridică și a dat aviz favorabil, cu două amendamente, adoptate ulterior în plen.

Amendamentele admise vizează revenirea la situația din 2016 privind reducerea pedepsei care este considerată ca executată.

a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de munca;

b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de munca;

c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopții, se consideră 3 zile executate pentru două nopți de muncă.

Legea nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.571 din 18 iulie 2017, se abrogă.

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

După alineatul (1) al art.100 se introduce un nou alineat, alin. (I1), cu următorul cuprins:

„(l1) în cazul în care persoana condamnată se află în executarea unei pedepse pentru săvârşirea a uneia sau mai multe dintre faptele prevăzute şi pedepsite la art.188- art.191, art.192 alin.2 şi alin.3, art.193 alin.2, art.194, art.195, art.198 alin.2 şi alin.3, art.199, art.201 alin.2 şi alin.3, art.202 alin.l şi alin.2, art.205 alin.3 şi alin.4, art.209, art.210, art.213 alin.2 şi alin.3, art.218, art.219, art.220 alin.2 şi alin.3, art.221 alin.2, art.233- art.236, art.253 alin.4, art.254, art.282, art.283 alin.2, art.345, art.346, art.354, art. 385 alin.2, art.397, art.401-art.304, art.408, art.409 se poate dispune liberarea condiţionată dacă cel condamnat a executat cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin patru cincimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani.”

Alineatul (1) al art. 101 se modifică după cum urmează:

(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare sau dacă condamnarea a fost dispusă pentru săvârşirea a uneia sau mai multe dintre faptele prevăzute şi pedepsite la art.188- art.191, art.192 alin.2 şi alin.3, art.193 alin.2, art.194, art.195, art.198 alin.2 şi alin.3, art.199, art.201 alin.2 şi alin.3, art.202 alin.l şi alin.2, art.205 alin.3 şi alin.4, art.209, art.210, art.213 alin.2 şi alin.3, art.218, art.219, art.220 alin.2 şi alin.3, art.221 alin.2, art.233- art.236, art.253 alin.4, art.254, art.282, art.283 alin.2, art.345, art.346, art.354, art. 385 alin.2, art.397, art.401-art.304, art.408, art.409, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

După alineatul (3) al art.102 se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

„(31) Dacă condamnarea a fost dispusă pentru săvârşirea a uneia sau mai multe dintre faptele prevăzute şi pedepsite la art.188- art.191, art.192 alin.2 şi alin.3, art.193 alin.2, art.194, art.195, art.198 alin.2 şi alin.3, art.199, art.201 alin.2 şi alin.3, art.202 alin.l şi alin.2, art.205 alin.3 şi alin.4, art.209, art.210, art.213 alin.2 şi alin.3, art.218, art.219, art.220 alin.2 şi alin.3, art.221 alin.2, art.233- art.236, art.253 alin.4, art.254, art.282, art.283 alin.2, art.345, art.346, art.354, art. 385 alin.2, art.397, art.401-art.304, art.408, art.409 supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) şi lit. e) este obligatoriu realizată şi printr-un sistem electronic de supraveghere, în condiţiile prevăzute de legea specială.


Ai nevoie de Legea nr. 286/2009? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu