Ordinul nr. 493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” este în vigoare de la 09 mai 2022.

Procedura privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, persoanelor fizice prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul II (denumită în continuare declaraţie unică estimativă) şi care au decedat în cursul aceluiaşi an fiscal/celor 12 luni pentru care datorează contribuţia, după caz.

Persoanele fizice prevăzute la art. 180 din Codul fiscal sunt persoanele care se încadrează în următoarele categorii şi au optat pentru plata contribuţiei:

a) persoanele fizice care au estimat pentru anul fiscal venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) –h) din Codul fiscal sub nivelul plafonului minim anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice estimative;

b) persoanele fizice care nu au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal şi nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul fiscal;

c) persoanele fizice care au realizat venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Prezenta procedură nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care anterior survenirii decesului şi-au recalculat obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs, întrucât au început să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here