Ordonanța de urgență nr. 227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori a intrat în vigoare la de 1 ianuarie 2021. 

Potrivit OUG, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

De această facilitate pot beneficia atât debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligațiilor de plată până la 15 iunie 2020, potrivit legii, și debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu nonlegislativ sau în ambele cazuri, cu condiția ca perioada maximă de suspendare a obligațiilor de plată, care va include, dacă este cazul, perioada de suspendare anterioară, să nu depășească cumulat 9 luni, cât și debitorii care nu au solicitat această suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate până la data de 30 martie 2020.

De asemenea, beneficiarii trebuie să fi încheiat un contract pentru obținerea unui credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipată, la data de 31 decembrie 2020 inclusiv şi să nu înregistreze restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.

Actul normativ mai prevede că pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor trebuie:

a) să se prezinte declarația pe propria răspundere, cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau a încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, după caz;

b) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here