Ordinul nr. 2580/177/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023 este în vigoare de la 09 ianuarie 2023.

Potrivit acestuia, în conformitate cu metodologia de calcul al ratei de actualizare care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viaţă al achiziţiei în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scăzut”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză nr. 842/175/2016, se stabileşte pentru anul 2023 un nivel al acestui indicator de 9,5%.

Rata de actualizare stabilită va fi utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru finanţate exclusiv de la bugetul de stat.

În cazul contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene nerambursabile, pentru care procedura de atribuire se iniţiază în anul 2023, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai scăzut”, rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul nr.842/175/2016.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here