În cursul acestei săptămâni, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a susţinut pe pagina de Facebook o sesiune de asistenţă online privind completarea Declarației unice 212 pentru veniturile din activități independente – realizate în anul 2017 și/ sau estimate pentru anul 2018.

În continuare vă prezentăm o selecţie a întrebărilor adresate de contribuabili cu răspunsurile aferente, date de specialiștii ANAF de la Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili.

1. Întrebare contribuabil: Pentru venituri din drepturi de autor în 2017, la care deja au fost plătite taxele, ce mai este nevoie de declarat sau plătit în 2018, în condițiile în care estimarea de venituri din autor este 0 lei pe acest an? Aş mai adăuga o completare – pentru contractele Drepturi de autor declarate prin 112 în 2017, cu reţinerea CAS, CASS şi impozit la sursă, în anul 2018 se mai depune 212?

Răspuns ANAF: În situația în care veniturile realizate din drepturi de autor în anul 2017 au fost venituri cu impunere finală (plătitorul de venituri a calculat, reținut si virat la bugetul de stat impozit pe venit în cota de 16%, precum şi contribuțiile sociale obligatorii), iar în anul 2018 nu mai realizați venituri similare, nu aveți obligația completării și depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice-formular 212.

***

2. Întrebare contribuabil:  Vă rog frumos să precizați cum trebuie procedat în cazul în care acum estimarea veniturilor care fac obiectul Declarației unice este sub plafonul de 22.800 lei, iar ulterior, până la sfârșitul anului 2018 sau după acesta, până la termenul de plată din 2019, această estimare/realizare depășește plafonul. Se poate depune în acel moment Declarația unică fără sancțiuni? Vă mulțumesc.

Răspuns ANAF: Termenul de depunere a declaraţiei 212 pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2018 este data de 16.07.2018 iar obligaţia depunerii nu este condiţionată de plafonul de 22.800 lei. Nedepunerea în termen a D 212 atrage sancțiunea cu amendă între 50 și 500 lei.

***

3. Întrebare contribuabil: PFA estimează venituri din activităţi independente pentru care impozitul datorat este de 10.000 lei. Pentru a beneficia de bonificaţia de 5%, vă rugam să ne indicaţi pe acest exemplu concret suma care trebuie achitată până la 15.12.2018.

Răspuns ANAF: Modul de calcul al bonificaţiei rezultă şi din completarea declaraţiei şi trebuie achitată suma din rândul „impozit pe venit de plată până la 15.12.2018”. Valoarea bonificaţiei pentru situaţia prezentată este de 500 lei şi diminuează impozitul pe venitul net anual estimat, astfel că trebuie să achitaţi până la 15 decembrie 2018 inclusiv suma de 9.500 lei.

***

4. Întrebare contribuabil: Bună ziua, se poate transmite online deja D212, pe portalul e-guvernare.ro, dacă exista certificat digital calificat şi D150 depusă?

Răspuns ANAF: Colegii noştri lucrează la formularul electronic ce va fi disponibil în timp util pentru depunere. În prezent acesta se află în faza de testare.

***

5. Întrebare contribuabil: PFA cu norma de venit 6.203 plăteşte contribuţii şi impozit la normă sau poate alege venitul, minimul fiind 22.800?

Răspuns ANAF: În situaţia dvs., în vederea calculării contribuţiei de asigurări sociale, baza anuală de calcul o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei. Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei. Baza de calcul a impozitului pe venit o reprezintă norma de venit

***

6. Întrebare contribuabil: Bună ziua, Vă rog frumos să precizați dacă trebuie depusă Declarația unică până la 15 Iulie 2018 de către o persoană care estimează pentru anul 2018 venituri din activități independente sub plafonul de 22.800 lei și care estimează că, în afara acestora, va realiza și venituri din titluri de stat reprezentate de câștigul din tranzacționarea pe piața secundară, respectiv cupon anual aferent titlurilor pe piața primară. Astfel, estimarea totală (venituri din activități independente sub plafonul de 22.800 lei, cumulate cu veniturile din investiții în titluri de stat) ar putea fi peste 22.800 lei. Vă

Răspuns ANAF: Da. Aveţi obligaţia depunerii formularului 212.La Capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2018” veţi completa informaţii în funcţie de categoria de venit obţinută, de activitatea desfăşurată şi de modul de determinare a venitului net.

Plafonul de 22.800 lei se are în vedere doar la stabilirea obligaţiilor privind contribuţiile sociale.

***

7. Întrebare contribuabil: În Codul fiscal scrie astfel: CAPITOLUL XI – Venitul net anual impozabil, art. 118 – Stabilirea venitului net anual impozabil

(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) și a1), la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabilește:

a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculat prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii. Art 61 lit a se refera la act. independente.

Vă rog să îmi spuneţi dacă în acest context contribuţia obligatorie a PFA la sănătate este sau nu este deductibilă, având în vedere textul de lege de mai sus. Multumesc!

Răspuns ANAF: Venitul net anual impozabil din activităţi independente se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate (venit net anual – pierderi reportate), din care se deduce CAS datorată. CASS nu este deductibila la calculul venitului anual impozabil.

Ai nevoie de OpANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

3 COMENTARII

  1. Am avut apartamentul închiriat 6 luni. Valoarea pensiei mele se adună la total venit pentru declaraţia 212 ? sau numai valoarea de închiriere ?

  2. Un pensionar sau salariat, incaseaza in anul 2018 ca dividende (din repartizarea profitului anului 2017 in acest sens) in suma mai mare de 22800 lei. Mai trebuie sa declare si sa plateasca contributie de asigurare de sanatate? Cand se declara si cand se plateste CAS si care este baza de calcul.
    Multumesc anticipat de raspuns.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here