Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătoreşti și al parchetelor de pe langă acestea răspunde civil, disciplinar, administrativ și penal, după caz, în condițiile legii. Personalul răspunde disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum și pentru comportările care dăunează intereselor serviciului sau prestigiului justiției.

Constituie abateri disciplinare:

 • întârzierea nejustificată în efectuarea lucrărilor;
 • absenţele nemotivate de la serviciu, precum și încălcarea dispozițiilor din regulamentele privind organizarea și funcționarea instanțelor judecătoreşti și a parchetelor de pe langă acestea, referitoare la programul de lucru;
 • intervențiile sau stăruinţele pentru soluționarea unor cereri privind satisfacerea unor interese personale, ale membrilor familiilor lui sau ale altor persoane, precum și orice alte imixtiuni în activitatea judecătorilor sau a procurorilor;
 • atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu faţă de judecători și procurori, fată de colegi, avocați, experți, martori, justițiabili sau orice altă persoană cu care intră în relații;
 • nerespectarea confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
 • nerespectarea dispozițiilor legale care reglementează modul de comunicare fată de terțe persoane a datelor și informațiilor referitoare la activitatea instanțelor judecătoreşti;
 • manifestări care aduc atingere demnităţii sau probităţii profesionale;
 • refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine potrivit legii și regulamentelor privind organizarea și funcționarea instanțelor judecătoreşti și a parchetelor de pe langă acestea ori alte atribuții stabilite de conducătorii instanțelor judecătoreşti sau ai parchetelor de pe langă acestea;
 • neglijență gravă ori neglijențe repetate în rezolvarea lucrărilor;
 • încălcarea incompatibilităţilor și a interdicțiilor prevăzute de lege;
 • omisiunea gravă de a-și îndeplini atribuțiile ce îi revin potrivit legii;
 • nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătoreşti și al parchetelor de pe langă acestea.

Sancțiunile disciplinare care se pot aplică personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătoreşti și al parchetelor de pe langă acestea, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

 • avertismentul;
 • reducerea cu 5-15% a salariului și/sau a indemnizației de conducere, pe o durată de 1-3 luni;
 • retrogradarea în gradul profesional sau treaptă profesională în cadrul aceleiași funcții, pe o durată de 1-3 luni;
 • revocarea din funcția de conducere ocupată;
 • mutarea disciplinară la o altă instanţă sau parchet din circumscripția teritorială a aceleiași curți de apel sau, după caz, a aceluiași parchet de pe langă curtea de apel, pe o durată de 1-3 luni;
 • excluderea din profesie.

Procedura debutează cu efectuarea cercetării prealabile, dispusă de conducătorul instanței sau al parchetului, în cazul în care există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare. Cercetarea este obligatorie în toate situațiile și se efectuează prin judecători sau procurori desemnați de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe langă Înaltă Curte de Casație și Justiție, al Direcției Naționale Anticorupție ori, după caz, de președintele curții de apel sau de procurorul general al parchetului de pe langă curtea de apel. 

Citarea și ascultarea persoanei în cauză și verificarea apărărilor acesteia sunt obligatorii.  Refuzul persoanei cercetate de a face declarații sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu impiedică finalizarea cercetării.

În cadrul cercetării prealabile se vor stabili faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existența sau inexistenţa vinovăţiei, precum și orice date concludente. Pe perioada cercetării, conducătorul instanței sau parchetului poate  dispune, în raport cu gravitatea faptei, suspendarea din funcție a persoanei în cauză. 

Această persoană poate contesta măsura suspendării în termen de 30 de zile de la data comunicării, la tribunalul de muncă și asigurări sociale în a cărui circumscripție teritorială își are domiciliul.

Competența aplicării sancțiunilor disciplinare aparține:

 • conducătorului instanței sau al parchetului în cadrul căruia își desfășoară activitatea cel sancționat, în cazul sancțiunii constând în avertisment;
 • președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorului general al Parchetului de pe langă Înalta Curte de Casație și Justiție sau  al Direcției Naționale Anticorupție ori, după caz, de președintelui Curții de apel sau procurorului general al parchetului de pe langă curtea de apel în a cărui circumscripție teritorială își desfășoară activitatea cel sancționat, în cazul celorlalte sancțiuni.

Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de 30 de zile de la data înregistrării actului de constatare la cabinetul conducătorului instanței sau al parchetului competent să aplice sancțiunea, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

Sancțiunile disciplinare se aplică prin decizie emisă în formă scrisă și se comunică persoanei sancționate în cel mult 5 zile de la data emiterii; decizia produce efecte de la data comunicării.

 Sub sancțiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 • descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
 • precizarea prevederilor din actele normative în vigoare care au fost încălcate de cel sancționat;
 • motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de cel sancționat în timpul cercetării disciplinare prealabile ori motivele pentru care persoană nu a fost citată sau ascultată;
 • temeiul de drept în bază căruia se aplică sancțiunea disciplinară;
 • termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată;
 • instanța competentă la care sancțiunea disciplinară poate fi contestată.

Decizia de sancționare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul de muncă și asigurări sociale în a cărui circumscripție teritorială își are domiciliul contestatorul.

Ai nevoie de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. totul este de la exceptional in sus……dar in JUSTITZIA din ROMANIA justitzia in intregul ei este atat de viciata atat de bolnava de neagra de catran incat EVIDENT DOAR PTR.CEI CARE MAI POT VEDEA ACEASTA STARE …..VOR TREBUI MII DE ANI LUMINA ….ca romanul sa se mai faca bine….minciuna ipocrizia nesimtzirea arogantza sfidarea cinismul celor care isi CUMPARA DIPLOME si apoi vor sa fie si CREZUTZI ….sunt genetic IMPLEMENTATE IN ROMAN DE 1OO DE ANI……asa sarbatorim noi UNIREA………Va multzumesc….PS. TOTUL ESTE FRUMOS PE HARTIE SI MAI ALES IN CODURI…..

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here